Головна Українське народне вишивання. Навчальний посібник - Ukrainian Folk Embroidery

Українське народне вишивання. Навчальний посібник - Ukrainian Folk Embroidery

,
0 / 0
Наскільки Вам сподобалась ця книга?
Яка якість завантаженого файлу?
Скачайте книгу, щоб оцінити її якість
Яка якість скачаних файлів?
Учебник для преподавателей и студентов учебных заведений декоративно-прикладного искусства.

Описана техника и методика вышивания.
It is written both in ukrainian and in english.
Рік:
2006
Видавництво:
Науковий свiт
Мова:
ukrainian
Сторінки:
284
ISBN 10:
9666754169
Файл:
DJVU, 24,06 MB
Завантажити (djvu, 24,06 MB)

Можливо вас зацікавить Powered by Rec2Me

 

Ключові фрази

 
0 comments
 

To post a review, please sign in or sign up
Ви можете залишити відгук про книгу и поділитись своїм досвідом. Іншим читачам буде цікаво дізнатись вашу думку про прочитані книги. Незалежно чи вам сподобалась книга чи ні, якщо ви відверто і детально розповісте про це, люди зможуть знайти для себя нові книги, які їх зацікавлять.
2

БАТИК

Мова:
russian
Файл:
DJVU, 8,83 MB
0 / 0
і. К.Р. Сусак, Н.А. Стеф'юк ■■■■ s / / ■А' І/ */ ... ». » ;*• »....... /^ .^к.-, ..' ::::г ••* - / <- *--*■:<* У "J техніки методологія методика пГ:: Ч ^ 4 7 -I X ^ \ x Л \ \ V.' techniques methodology : • methods V:-.s« I jl •л :l ■ ттвч**»»^ Utf4takiFoJI *.j > ... JT I* * * . /." p lIFf : 1 6 <.• K.R. Susak, N. A. Stefyuk T __ -!_,

К.Р. Сусак, Н.А. Стеф'юк техніки методологія методика Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів ищііШ'іЧниш^ил І Т 1 І' л тепер once ись % * k/ Київ Видавництво Науковий світ 2006

2s. завжди *A EL always nowadays Or IQq % >. Recommended by Ministry of Education and Science of Ukraine as a practical course for students of higher educational establishments techniques methodology methods K.R. Susak, N.A. Stefyuk Kyiv e Publishing House Naukovyi Svit 2006 "->., ^1 >1 scan: The Stainless Steel Cat

ББК 85.126я7 С 90 УДК 677.026.6(075.3) У книзі вперше подано українське народне вишивання як навчальну дисципліну, сформульовано предмет та завдання, визначено роль і місце її серед фахових дисциплін декоративно- прикладного мистецтва. Методика вивчення матеріалу навчальної дисципліни запропонована в ракурсі некласичної освітньої парадигми з урахуванням прилучення України до Болонської конвенції. Відтворені практично, графічно, детально описані теоретично давно забуті шви: ключове шитво, шов ріжкатий, ключка, парована ключка, заігліно-І, заігліно-П, верхоплут гуцульський, шов кучерявий, колодки-П, шов кочелистий, штепування, навиване тощо, введення їх в навчальний процес, відтворення ними прадавніх композицій та авторська класифікація швів у своєму підсумку обумовлюють наукову цінність посібника. Посібник пропонується для викладачів, студентів навчальних закладів декоративно-прикладного мистецтва України та в межах Європейського освітнього простору. Науковий редактор доктор мистецтвознавства, професор, член-кореспондент Академії мистецтв України М. Є. Станкевич, заввідділом народн; ого мистецтва інституту народознавства НАН України. Рецензенти: доктор мистецтвознавства, професор Р. В. Захарчук-Чугай, старший науковий співробітник інституту народознавства НАН України; доктор мистецтвознавства Г. Г. Стельмащук, професор кафедри історії та теорії мистецтва Львівської національної академії мистецтв. На основі проведеної незалежної експертизи Міністерство освіти і науки України ухвалило рекомендувати як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Лист №14/18-2-2778 від 18.12.2005 р. Сусак К. Р. С 90 Українське народне вишивання: Навч. посібник /К. Р. Сусак, Н. А. Стеф'юк. — К.: Наук, світ, 2006. — Бібліогр.: с. 279-281. — 281 с. ISBN 966-675-416-9 У книзі вперше подано українське народне вишивання як навчальну дисципліну, сформульовано предмет та завдання, визначено роль і місце її серед фахових дисциплін декоративно-прикладного мистецтва. Методика вивчення матеріалу навчальної дисципліни запропонована в ракурсі некласичної освітньої парадигми з урахуванням прилучення України до Болонської конвенції. Посібник пропонується для викладачів, студентів навчальних закладів декоративно-прикладного мистецтва України та в межах Європейського освітнього простору. ББК 85.126я7 ISBN 966-675-416-9 © К. Р. Сусак, Н. А. Стеф'юк, 2006

For the first time Ukrainian folk art is presented as an educational discipline in this book. The subject matter and tasks have been formulated as well as the role and place of Ukrainian folk embroidery among the professional disciplines of decorative and applied arts have been determined. Methods of studying the material of the educational discipline are suggested in non-classical educational paradigm, taking into consideration Ukraine's participation in Bologna Convention. The long forgotten stitches such as Klyuchove Shytvo, Rizhkatyi Stitch, Klyuchka, Parovan a Klyuchka, Zaihlino-I, Zaihlino-II, Hutsulian Verkhoplut, Kucheryavyi. Stitch, Kolodky-II, Kochelystyi Stitch, Shtepuvannya, Navyvane, etc. have been represented practically and graphically and described theoretically in every detail. Introduction of them into the educational process, revival of ancient compositions and the authors' classification of the stitches in the summary contribute to the scientific value of this practical course. The practical course is recommended for teachers and students of educational establishments of decorative and applied arts in Ukraine and in European educational systems. Scientific editor doctor of Art Criticism, professor, Corresponding Member of the Academy of Arts of Ukraine M. E. Stankevych, head of the department of folk art of the institute of ethnology of the National Academy of Sciences of Ukraine. Reviewers: doctor of Art Criticism, professor R. V. Zakharchuk-Chuhai, senior scientific worker of the institute of ethnology of the National Academy of Sciences of Ukraine; doctor of Art Criticism H. H. Stelmashchuk, professor at the department of history and theory of art of Lviv National Academy of Arts. On the basis of an independent examination Ministry of Education and Science of Ukraine approved and recommended the book as a practical course for students of higher educational establishments. Letter № 14/18-2-2778 from 18.12.2005. © K. R. Susak, N. A. Stefyuk, 2006

Українське народне вигнивання ЗМІСТ *зм. Передмова 12 **СП.І. Вишивка — вид мистецтва. 1. Зміст понять «вишивати», «вишивання», «вишивка» 16 2. Історичні витоки вишивання, розвиток та становлення його як виду декоративно-прикладного мистецтва 17 3. Засоби виробництва 26 4. Корисні поради 32 СП.ІІ. Обробка країв деталей виробів 1. Обмітка 40 2.Півстовпчик 40 3. Обметниця одностібкова 41 4. Обметниця тристібкова 42 5. Хрестикування 43 СП.ІІІ. Початкові шви. 1. Затяганка 48 2. Стебнівка 49 3. Кривулька одностороння 50 4. Кривулька двостороння 51 5. Кривулька тристібкова 51 6. Ланцюжок 52 7. Кручений шов «позад голки» 53 8. Кручений шов «ланцюжком» 55 Cn.IV. Оздоблювальні шви. 1. Низинний шнурок 62 2. Ретязь поперечний 63 3. Ретязь кольоровий 64 4. Соснівка 65 5. Смерічка 66 6. Петельковий шов 67 7. Шнурок в колосок 68 8. Ріжкатий шнурочок 69 9. Снурок 70 10. Обметниця поверхнева 71 11. Шнурочок поверхневий з підкладкою 72 12. Пропіиттє 73 13. Вівсик 74 СП.У. Рахункові шви. а) непрозорі рахункові шви 1. Оксамитовий шов 81 2. Курячий брід 82 3. Хрестик косий 84 4. Хрестик прямий 85 5. Хрестик з косою підкладкою 85 6. Хрестик з прямою підкладкою 86 7. Хрестик розсипний 87 ЗМ — змістовий модуль. " СП — структурний підрозділ 6

Ukrainian Folk Embroidery 8. Півхрестик 88 9. Хрестик подвійний 89 б) прозорі рахункові шви 1. Вирізування 91 2. Сліпе вирізування 92 3. Виколювання 93 4. Розвід 94 5. Довбанка 95 6. Зерновий вивід 96 7. Солов'їні вічка 97 8. Шов кочелистий 98 9. Товмацька зірка 99 10. Клітка або штапівка 100 CII.VI. Складені шви. 1. Верхоплут подвійний 110 2. Навиване 112 3. Верхоплут 113 4. Ключовий шов 114 5. Ключка 116 6. Парована ключка 118 7. Ріжки 120 8. Штепування 121 9. Кучерявий шов 122 10. Шов «черв'ячок» 123 CII.VII. Стелені рахункові шви. а) стелені рахункові шви з несуцільним покриттям тла тканини 1. Занизування 132 2. Занизування з вузленням 134 3. Набирування 134 4. Низинка проста 136 5. Низинка замкова 137 6. Поверхниця-кафасор 138 7. Лиштва проста 139 8. Лиштва качалкова 140 9. Заігліно-І 141 10. Заігліно-П 142 11. Гладь стеблова 143 12. Гладь колоскова 144 б) стелені рахункові шви з суцільним покриттям тла тканини 1. Колодки-І 146 2. Колодки-П 147 3. Гладь пряма тіньова 148 4. Гладь коса атласна 149 5. Гладь коса оздоблювальна 150 6. Гладь плетінка 151 CII.VIII. Нерахункові стелені шви. 1. Гладь двобічна 163 2. Гладь з пересягами 164 3. Гладь художня 166 4. Гладь з настилом 167 5. Одностороння гладь 168 6. Гладь біла 169 7. Старокиївська гладь 170 7

Українське народне вишивання 8. Муаровий шов 171 9. Обкрутка 172 СП.ІХ. Рушникові шви. 1. Техніки вишивання рушникових швів 180 СП.Х. Вишивання, силяння та ткання пацьорками. 1. Вишивання пацьорками 188 2. Силяння пацьорками 189 3. Ткання пацьорками 191 СП.ХІ. Аплікація. 1. Виконання аплікації 200 СП.ХІІ. Гаптування. 1. «У прикріп» 209 2. «По карті» 210 3. «По настилу» 211 4. «По мотузці» 211 5. «У прокол» 212 Додаток. 1. Орнаменти вишивок 217 2. Тлумачний словник 273 3. Предметний покажчик 276 4. Список використаних джерел 279 5. Список рекомендованої літератури для поглибленого вивчення курсу 280 8

Ukrainian Folk Embroidery CONTENTS *TE. Foreword 13 **SS.I. Artistic Needlework. 1. Meaning of the notions «to embroider», «fancy-work», «embroidery» 16 2. Historical Foundations of Embroidery: Development and Formation as Part of Decorative and Applied Arts 21 3. Appliances for Artistic Needlework 28 4. Helpful Hints 33 SS. II. Finishing off the Embroidered Edges. 1. Whip stitch 40 2. Half Stitch 40 3. One-stitched Obmetnytsya (Plakhtove Ending) 41 4. Three-stitched Obmetnytsya (Plakhtovyi Stitch) 42 5. Crossing (Kozlyk) 43 SS. III. Primary Stitches of Artistic Embroidery. 1. Zatyahanka («to tighten») 48 2. Stebnivka (hand stitch, French Stitch) 49 3. Kryvulka (Wave Stitch) 50 4. Double-sided Kyvulka 51 5. Tree-stitched Kryvulka 51 6. Lantsiuzhok (Chainstitch) 52 7. Twisted Backstitch 53 8. Twisted Stitch «in chain» 55 SS. IV. Ornamental Stitching Seams. 1. Nyzynnyi Cord (Lace) 62 2. Transversal Retyaz 63 3. Color Retyaz 64 4. Sosnivka (Pine-tree) 65 5. Smerichka (Fir-tree) Stitch 66 6. Petelkovyi (Looped) Stitch 67 7. Koloskovyi (Ear-of-Wheat) Cord 68 8. Rizhkatyi (Horny Decorative) Cord 69 9. Snurok (Snuruvannya) (Lacing) 70 10. Obmitnytsya Poverkhneva (Surface Whip-stitch) 71 11. Surface Cord with the Lining 72 12. Proshyttye (Stebnove Needlework), (Running Stitch) 73 13. Vivsyk («Oats») 74 SS. V. Stitches which Require Counting. a) opaque stitches of artistic embroidery which require counting. 1. Velvety stitch 81 2. Kuriachyi Brid (curly) 82 3. Slanting Cross (plain) 84 4. Straight Cross 85 5. Cross with the Slanting Lining 85 6. Cross with the Straight Lining 86 *TE — training element. "SS — structural subunit. 9

Українське народне вишивання 7. Rozsypnyi Cross ( Scattered Cross) 87 8. Half-cross 88 9. Double cross ( Bulgarian) 89 b) transparent stitches which require counting. 1. Vyrizuvannya (Cut Work) 91 2. Slipe Vyrizuvannya (Blind Cut Work) 92 3. Vycolyuvannya. (Drawn Eyelets) 93 4. Rozvid (Outline) 94 5. Dovbanka (Pierced Eyelets) 95 6. Zernovyi Vyvid 96 7. Solovyini Vichka (Nightingale's Eyes) 97 8. Kochelystyi Stitch (Circle Stitch) 98 9. Tovmatska Star 99 10. Klitka /Shtapivka/; (Check work) 100 SS. VI. Compound Stitches of Artistic Embroidery. 1. Double Verkhoplut (Hutsulskyi) /Hutsulian Topwinder/ 110 2. Navy vane. (Laid Stitches) 112 3. Verkhoplut (Topwinder) 113 4. Klyuchovyi Stitch (Klyuchove Shytvo). /Looped Stitch/ 114 5. Klyuchka (Loop) 116 6. Parovana Klyuchka. (Coupled Loop) 118 7. Rizhky (Rizhkatyi Stitch). /Horny Stitch/ 120 8. Shtepuvannya 121 9. Kucheryavyi Stitch. (Curly) 122 10. «Chervyachok» Stitch («Worm» Stitch) 123 SS. VII. Laid Stitches which Require Counting (laying, Satin Stitch which requires counting). a) Laid Stitches which Require Counting and do not Cover the Entire Background. 1. Zanyzuvannya (Zavolikannya) 132 2. Zanyzuvannya (Perevolikannya) with the Knot-making 134 3. Nabyruvannya (Poverkhnytsya) 134 4. Simple Nyzynka Stitch 136 5. Nyzynka Zamkova 137 6. Poverkhnytsya-kafasor 138 7. Simple Lyshtva 139 8. Kachalkova Lyshtva (Kachalochka) 140 9. Zaihlino (Zaihlyane)-I 141 10. Zaihlino (Zaihlyane)-II 142 11. Hlad Steblova (Stem-like Satin Stitch) 143 12. Hlad Koloskova (Ear of Wheat Satin Stitch) 144 b) laid stitches which require counting, and cover the entire background. 1. Kolodky-I (Goblin Stitch) 146 2. Kolodky-II 147 3. Hlad Pryama Tinyova (Straight Shady Satin Stitch) 148 4. Hlad Kosa Atlasna (Satin Slanting Satin Stitch) 149 5. Hlad Kosa Ozdoblyuvaln a (Decorative Slanting Satin Stitch) 150 6. Hlad Pletinka (Plaiting Satin Stitch) 151

Ukrainian Folk Embroidery SS. VIII. Laid stitches which do not require counting (satin stitches under a free tracery). 1. Hlad Dvobichna (Both Sides satin Stitch) 163 2. Hlad with Peresyahy (Poltavian); /Poltavian Satin Stitch/ 164 3. Artistic Satin Stitch 166 4. Hlad with Nastyl (A Kind of Satin Stitch) 167 5. Odnostoronnya Hlad /One-sided Satin Stitch/ (Verkhoshov, Volodymyr Stitches) 168 6. White Satin Stitch (underwear, embossed or relief) 169 7. Starokyivska Hlad (Old Kyiv Satin Stitch) 170 8. Muarovyi Stitch. (Moir Stitch) 171 9. Obkrutka (Twist stitch) 172 SS. IX. Rushnykovi (Towel ) Stitches. 1. Techniques of Embroidery of Towel Stitches 180 SS. X. Beads Embroidery, Threading and Weaving. 1. Beads Embroidery 188 2. Beads Threading 189 3. Beads Weaving 191 SS. XI. Applique-work. 1. Technology and Technique of Applique Execution 200 SS. XII. Haptuvannya (embroidery with gold or silver threads). 1. Haptuvannya «U Prykrip»(«kind of fastening») 209 2. Haptuvannya «By the Chart» 210 3. Haptuvannya «Po Nastylu» («on the laying») 211 4. Haptuvannya «Po Motuztsi» (along the rope/cord) 211 5. Haptuvannya «U Prokol» («by pricking») 212 Appendix. 1. Embroidery Ornaments 217 2. Explanatory Dictionary 273 3. English Index 276 4. List of the Sources Used 279 5. List of Literature for Further In-depth Study 280 11

Українське народне вигнивання ПЕРЕДМОВА інець XX ст. — початок XXI ст. — період, характерний появою науково обґрунтованих досліджень в галузі зародження, розвитку, суспільної значимості вишивання в контексті історичного розвою, еволюції буття української нації, взаємозв'язку із вишивальним мистецтвом інших народів. Наукові висліди у своєму підсумку формують визначальний зміст вишивання як складової декоративно-прикладного мистецтва. Базуючись на глибинних наукових дослідженнях Р.Захарчук-Чугай, Т.Кара-Ва- сильєвої, А.Кульчицької, Ю.Мельничука, сконцентрованих в теоретичних описах матеріалів практики художнього вишивання та на основі власної багаторічної пошуково- дослідної, педагогічної діяльності, автори книги ставлять за мету розкрити методологію, методику і методи вивчення художнього вишивання як навчальної дисципліни. Вишивання — невід'ємна складова декоративно-прикладного мистецтва, одна із конструктивних ланок української національної духовності, морально-етичної, матеріальної культури, що і є визначальним у значенні даної дисципліни при підготовці фахівців декоративно-прикладного мистецтва. Предмет навчальної дисципліни — це техніки швів художнього вишивання. Вишивання як предмет розкриває в своїй основі такі проблеми: 1) вивчення методики та техніки виконання швів художнього вишивання; 2) вивчення технологічних, фактурних, візуальних особливостей технік художнього вишивання та їх художньо-виражальних можливостей у матеріалізації орнаментальних, тематичних композицій. Навчальний матеріал в книзі подано за структурою, логічною послідовністю, відповідно до програми дисципліни «Робота в матеріалі» з художнього вишивання та моделювання одягу в її першій частині: технологія і техніки художнього вишивання. Його вивчення пропонується в форматі, що творить цілісне підґрунтя не тільки для засвоєння технік вишивання, а й підготовки спеціаліста-фахівця, людини, яка розуміє, усвідомлює та володіє знанням специфіки суспільного буття і через сформовані знання уміє шукати засоби, шляхи, методи розвитку мистецтва, культури, вносячи особистісний доробок у контексті національного самозбереження. В книзі сформульовано наукове визначення технологічних операцій, подано назви швів та їх груп. Класифікація та групування швів рекомендується в авторській інтерпретації, базовою основою якої є техніка виконання швів їх зовнішньо-структурні та асоціативні ознаки. Вишивання як навчальний предмет відноситься до фахових дисциплін. Він тісно пов'язаний із основами композиції, кольорознавством, спецкомпозицією, проектною графікою, конструюванням та моделюванням одягу. Це навчальна дисципліна фундаментального циклу і є визначальною у формуванні фахових кваліфікаційних знань і вмінь з декорування одягових виробів, виготовлення мистецьких творів інтер'єрного, релігійного, обрядового, сакрального призначення. Враховуючи входження України в європейський освітній простір, прилучення до Болонської конвенції, в посібнику передбачено часовий аспект вивчення матеріалу навчальної дисципліни в кількості 9 (дев'яти) кредитів. Засвоєння технології та технік художнього вишивання рекомендується змістовими модулями з урахуванням наступності, послідовності, складності, узагальнення, порівняння аналізу та взаємозв'язку технології та техніки виконання швів художнього вишивання. Вони логічно об'єднані у 12 (дванадцяти) структурних підрозділах матеріалу навчальної дисципліни (навчальних модулях). Кожен із них відповідно передбачає формування певного ступеня кваліфікації. 12

Ukrainian Folk Embroidery Успішне засвоєння за навчальними модулями теоретичних знань, практичного тренінґу, порівняльно-дослідницької, творчої роботи, синтезу знань із суміжних предметів творить фундаментальну основу набуття кваліфікаційних умінь, знань і навичок: - досконало користуватись інструментом, приладдям, технічним та технологічним устаткуванням, візуальною інформацією та відеотехнікою для виконання технічних рисунків, лекал художнього вишивання, обробки деталей та виробів в цілому; - практично виконувати понад 90 (дев'яносто) технік художнього вишивання; - виконати робочий малюнок орнаменту із графічною подачею технік художнього вишивання для виконання в матеріалі; - органічно поєднувати в орнаментах, тематичних композиціях вивчені техніки художнього вишивання на основі їх синтезу, відповідно технологічних, фактурно- візуальних ознак; - кваліфіковано виконувати твори декоративно-прикладного мистецтва, передаючи їх зміст, семантику, символіку, інші художньо-виражальні засоби техніками художнього вишивання; - виховувати в собі внутрішню діяльну потребу матеріалізувати власне духовне надбання, фахові знання в особистій творчості, праці у різних суспільних сферах для розвою матеріальних благ, культури, мистецтва України. Аналітичний розбір технік художнього вишивання за теоретичним описом, схеми, практичні взірці їх виконання та поєднання в орнаментах забезпечують другу функцію книги як індивідуального навчального посібника самопідготовки фахівця з художнього вишивання та індивідуальних занять за інтересом. FOREWORD The end of the XXth and the beginning of the XXIst centuries is the period, characterized by theoretically substantiated research in the fields of conception, development and social importance of artistic embroidery during the golden age of history, evolution of Ukrainian nation's being and correlation with the art of embroidery of other people. Summing up of the scientific research determines artistic embroidery as part of decorative and applied arts. The authors of the book, taking as the basis profound knowledge of the scientific research-works of R. Zakharchuk-Chuhai, T. Kara-Vasilyeva, A. Kulchytska, Yu. Melnychuk, collected in theoretical descriptions,materials of practical embroidery and one's own research, investigatory and pedagogic work of many years, set themselves as an object to reveal methodology, methodic and methods of artistic embroidery study as a subject. Artistic needlework is an inseparable part of decorative and applied arts. It is one of the constructive branches of Ukrainian national spiritual life, moral, ethic and material culture. These factors determine importance of the subject while preparing the specialists in decorative and applied arts. The subject matter of the discipline is technology and technique of artistic embroidery. Artistic embroidery, as a subject, reveals the following problems in its roots: 1) study of the technique and technology of embroidery stitches execution; 2) study of the technological, texture and visual peculiarities of the techniques of artistic embroidery and their expressiveness in ornamental and subject compositions being executed. The structure and logical consequence of the training material given in the book meet 13

Українське народне вишивання the requirements of the program of the subject «Artistic Needlework and Clothes Modeling Execution» chapter #1: technology and techniques of artistic embroidery. Its study provides an integral basis not only for mastering techniques of artistic embroidery but trains a professional specialist,a person who understands and realizes subtleties of social being and is able to findout the ways and methods of the development of art and culture using profound knowledge and making personal contribution under the context of national self-preservation. The scientific definition of technological operations is formulated in the book as well as the names of the stitches and their groups are given. The classification and groups of the stitches are recommended the way the author interprets them. The basis of such interpretation is technology, execution techniques, surface structural and associative signs. Artistic embroidery as a subject is a professional discipline. It is closely connected with the principles of composition, color studies, specialized composition, projecting graphics, clothes design and modeling. This is a subject of fundamental cycle and is decisive while forming professional qualification skills and knowledge to decorate articles of clothing, to make artistic things of interior, religious, ceremonial and sacred purposes. Taking into account that Ukraine is entering European educational «space»and starts practicing Bologna Convention, the curriculum envisages time aspect while studying the material of the subject: 9 credits. Modules, which come in sequence according to their complicacy, generalization, comparison, analysis and interdependence of technology and execution technique of the stitches of artistic needlework, are recommended to master technology and techniques of artistic embroidery. They are logically united in 12 structural sub-units of the material of the training disci pline (study modules). Each of them envisages formation of a certain level of qualification. Theoretical knowledge, successfully mastered following the study modules, practical training, comparative research and creative work, synthesis of knowledge of closely related subjects form the fundamental basis for acquiring professional skills,knowledge and habits of work: - to make perfect use of the instruments, equipment, technical and technologic devices, visual and video techniques to execute technical drawings, curves of artistic embroidery, to work details and articles - to execute over 90 techniques of artistic needlework - to make a pattern design, having represented techniques of artistic embroidery graphically, to be executed further on - to combine studied techniques of artistic needlework naturally in the ornaments, theme and subject compositions, on the basis of their synthesis, according to the technical and technologic, texture and visual signs - to make works of decorative and applied arts skillfully, rendering their idea, semantics, symbolism and other artistic expressive means through techniques of artistic embroidery - to develop one's own active forming principles which call forth inner need to materialize one's own spiritual acquirements and professional knowledge in personal creative work and activity in different social spheres to make material welfare, culture and art of Ukraine flourish. Analysis of techniques of artistic needlework under their theoretical description, schemes,samples of their execution and combination in ornaments cause another function of the book, as an individual textbook for independent work of a specialist of artistic embroidery and personal studies to one's liking. 14

.s 4* • m CSV. L ФишиВка — Bug мистецтва SS* h Artistic 9{$ed(eworfi

Українське народне виїпивання 1. Зміст понять «вишивати», «вишивання», «вишивка». озуміння необхідності збереження культури свого народу, традиційного народного мистецтва в період демократизації наглого суспільства стає явним і очевидно неминучим. У контексті відродження і розвитку традицій українського народу мистецтву вигнивання належить одна з пріоритетних ролей, оскільки вишивка є давнім і вічно молодим мистецтвом, візитною карткою українського народу. В синтезі з іншими видами декоративно-прикладного мистецтва є часткою української народної традиції, національний культурний образ якої, за словами М.Жулинського, є унікальним явищем світової цивілізації (6,8-0). Українські словники тлумачать зміст слова «вишивати» такими поняттями. Вишивати — означає прикрашати, оздоблювати одяг та інтер'єрно-обрядові тканини. Вигнивати — створювати вишивку на тканині або шкірі шляхом настеляння стібків за допомогою нитки з голкою. Вигнивання — це технологічний процес, який супроводжується настелянням, накладанням стібків, протягуванням, закріплюванням робочої нитки або інших матеріалів на вишивальній тканині або шкірі. В науковій літературі, в мистецькій практиці, в побуті широко вживається слово вишивка. Термін вишивка акумулює в собі подвійне значення — вишивка у вузькому розумінні і вишивка у широкому розумінні. Вишивка у вузькому розумінні — декорована тканина, шкіра, повсть засобами вишивання. Вишивка у широкому розумінні — складова, вид декоративного мистецтва з комплексом характеристик: історичних, типологічних, стилістичних і семантичних. Багаті традиції народної вишивки, мистецький досвід, тривала праця вітчизняних науковців дають підстави з'ясувати стан дослідження вишивання в нашій країні, а також передбачити перспективу її розвитку. Ще в 1876 році, коли Олена Пчілка видала свій альбом українських вишивок, два французькі вчені Лєже і Рамбо з того приводу виголосили низку схвальних відгуків, відкриваючи для Європи українське народне мистецтво. Для Заходу твори нашого мистецтва стали тоді небаченою красою, яку не один чужинець захотів пізнати і зрозуміти. Брак дослідників з питань українських вишивок був очевидним. Мистецтвознавці цікавилися переважно лише архітектурою, малярством, скульптурою або музикою, справу народного мистецтва залишали етнографам, а вони, в свою чергу, займалися, в основному, матеріальною культурою та фольклором. Почин до дослідження народного мистецтва дав у 1870-х роках професор Хведір Вовк, Олена Косач-Пчілка, а потім професор Микола Сумцов. З того часу дорога до подальших дослідів була відкритою. З'явилися дослідження Миколи Біляшівського, доктора Ми- рона Кордуби, Данила і Вадима Щербаківських, доктора Володимира Січинського, доктора Володимира Залозецького, Степана Таранушенка, Ірини Гургули, Віри Свєнціцької, Савини Сидорович. Поряд з вітчизняними дослідниками багато уваги українському народному мистецтву присвятили зарубіжні дослідники, зокрема, німці: професор Міхаель Га- берляндт, Рудольф Айтельберґер, Альойд Ріґль. Інженер Еміль Кольбенгаєр видав високого рівня об'ємну збірку буковинських вишивок, зібрану, проаналізовану і замальовану в Чернівцях, а видану у Відні (Австрія, 1912). За свідченнями Дам'яна Горняткевича, дуже цікавились дослідженням нашого народного мистецтва поляки Людвик Вержбіцький, доктор Тадеупі Северин, доктор Степан Шуман та інші, праці яких мали здебільшого спеціальний характер. Зараз ці твори мало доступні. 1. Meaning of the notions «to embroider», «fancy-work», «embroidery». Understanding the fact that it is necessary to preserve national culture and traditional folk art during the democratization of our society becomes more and more evident and inevitable. Artistic embroidery is a priority during the revival and development of traditions of Ukrainian people. It is both an ancient and modern art, a visiting card of our folk in the synthesis with 16

Ukrainian Folk Embroidery other kinds of decorative and applied arts. As well, it is a part of Ukrainian folk tradition, the national and cultural image of which is a unique phenomenon of the world civilization,according to M.Zhulynskiy's words. (6, 8-9) Ukrainian dictionaries explain the meaning of the word «to embroider» with the help of the following definitions: to embroider — means to decorate, embellish clothes and cloths of interior and ceremonial use; to embroider — means to create fancy-work either on the material or leather by laying stitches with the help of a thread and needle; fancy-work — is a technologic process which involves laying stitches, drawing and fastening the working thread or other materials on the fabric or leather to be embroidered. The word «embroidery» is widely used in scientific literature, creative work and every day life. The term «embroidery» accumulates a double meaning: that is, needlework in its wide and narrow sense. Embroidery in its narrow sense stands for material and leather decorated with the means of fancywork. Embroidery in its wide sense is part of decorative art, in which design is worked in various hand or machine stitches. Rich traditions of folk art, artistic experience, and continuous work of scientists and researchers, in our country, enable us to view the present state of artistic embroidery in our country, as well as to foresee the prospects of its development. As early as 1876,when Olena Pchilka published her album of Ukrainian kinds of embroidery, two French scientists, Lezhe and Rambo, gave unexpected references to this, thus introducing Ukrainian folk art to Europe. Works of our art were, for the West, of an unprecedented beauty they were eager to perceive and understand. Lack of researchers in the fields of Ukrainian embroidery was evident. The art critics were predominantly interested only in architecture,painting and woodcarving or music; leaving folk art for the ethnographers, who in their turn dealt chiefly with material culture and folklore. Professor Khvedir Vovk and Olena Kosar-Pchilka,and later on,professor Mykola Sumtsov initiated the research of folk art in 1870-s. Since that time, the road to the further investigations was open. There appeared research-works by Mykola Bilyashivs'ky, Dr. Myron Korduba, Danylo and Vadym Shcherbakivs'kys, Dr. Volodymyr Sichyns'ky, Dr. Volodymyr Zalozets'ky, Stepan Taranushenko, Iryna Hurhul, Vira Sventsits'ka, and Savina Sydorovych. Along with our native researchers, those of foreign countries focused their attention on Ukrainian folk art. In particular Germans: Pr. Mikhael Gaberlyandt, Rudolf Aitelberber, and Alyoiz Ribl. The engineer Emil Kol- bengaer gathered a high standard volumetric collection of Bukovynsky embroidery. He collected, analyzed and sketched samples in Chernivtsy,though published in Vein (Austria, 1912). By Dalian Hornyatkevych's evidence, Poles Lyudvik Verzhbits'ky, Dr. Tadeush Severyn and Dr. Stepan Shu- man showed keen interest in researching our folk art, as did Englishmen, whose works were mainly of special character. It is a pity, that these works are not readily available nowadays. 2. Історичні витоки вишивання. Розвиток та становлення його як декоративно- прикладного мистецтва. Прадавні праці античних вчених Геродота, Лісія, Діодора, Діонісія дають не прямі, а опосередковані свідчення про існування вишивки на території сучасних земель України. Матеріальним підтвердженням цього є археологічні знахідки з розкопок курганів, які засвідчують про виникнення вишивки та еволюцію вишивального мистецтва від часів енеоліту. В цьому ми завдячуємо титанічній праці таких дослідників, як Ірині Гургулі, Раїсі Захарчук-Чугай, Тетяні Кара-Васильєвій, Майї Білан, Галині Стельмашук, Якиму Запаско, Павлу Жолтовському, Людмилі Кравчук, Зінаїді Васіній, Юрію Мельничуку, Анні Кульчицькій, Тамарі Ніколаєвій. їхні наукові праці дають змогу в комплексі про- слідковувати історичні, художні та технологічні особливості вишивання. Про те, що вишивка виникла в глибині віків, нам залишається лише здогадуватись, аналізуючи генеалогію цього мистецтва. Розкопки скіфських курганів дають матеріальне підтвердження про декоративне оздоблення одягу вишивкою, що є незаперечним доказом побутування вишивки в цей 17

Українське народне вишивання період. Опосередкованим прикладом є золота пектораль (курган Товста могила, IV ст. до н.е.), срібна ваза (курган Чортомлик, IV ст. до н.е.), чаша (курган Гайманова могила, IV ст. до н.е.) тощо. Одяг сарматів також оздоблювався вишивкою, особливо одяг багатих жінок (курган Сватова Лучка, І ст. до н.е.; курган Соколова Могила, І ст. до н.е.). Саме знахідка з Соколової могили є унікальною тому, що, по-перше, є свідченням високої майстерності вишивання золотом «в прикріп» та технікою пряденого золота, по-друге, очевидно є наслідком попереднього тривалого етапу розвитку вишивального мистецтва і найдавнішою з досі відомих. Доктор мистецтвознавства Т.Кара-Васильєва арґументує, що вишивка, як вид мистецтва, розвивалась у дохристиянський період (курган Мартинівський скарб, VI ст. н.е.). Як стверджує фахівець, саме тоді сформувалися художньо-стилістичні способи шиття, народжувалися знаки, що символізували сили природи, космогонічні уявлення про будову Всесвіту, створювались образи, які потім довго жили у вишивці та в інших видах мистецтва, нагадуючи про язичницькі вірування наших давніх предків. Вишивка в одязі мала заклинальну символіку, була оберегом. Вишитий узор набував магічної сили й виконувався в суворо визначених місцях — навколо шиї, на грудях, на подолі (5, 12-13). Активна праця вела до удосконалення художньої творчості і художнього бачення людиною навколишнього світу, осмислення навколишньої природи, споконвічного потягу до всього прекрасного в житті і побуті, уявлення людей про життя і смерть, про добро і зло, здоров'я і хвороби. З праць науковців довідуємось, що на деревах, хащах, молитовниках вішали вишиті рушники, слали скатертини. Магічне та естетичне виступало в єдиному синтетичному зв'язку. Про те, що вишивка була поширена на території сучасної України, довідуємось не лише з археологічних матеріалів, а й з повідомлень літописців, мандрівників, з поховань Х-ХІ ст. Відомі начільні пов'язки, стрічки, комірці, пояси, плащі, вишиті золотими нитками на шовку. Х-ХШ ст. — історичний період формування унікальної традиції в декоративному мистецтві Галичини. Вишивкою оздоблювали інтер'єрні, обрядові, побутові речі в княжому, міщанському і сільському побуті. Про це свідчать іконопис, книжкова мініатюра, фольклорні та етнографічні дослідження. ...Давньогалицька мистецька традиція спричинилась до формування унікальних художніх особливостей мистецтва України... Вона була настільки потужною, що протягом майже тисячоліття забезпечувала енергією творення, надихала любов'ю до краси. (11, 89) З прийняттям Київською Руссю християнства, надзвичайного розвитку набуває літургійне шитво — гаптування (вишивання) золотом або сріблом тканини для оздоблення церковних храмів та літургійного одягу. Запозичивши візантійську декоративну систему оформлення культового богослужіння, наші предки не наслідували її, а активно творчо інтерпретували, використовуючи власну багатовікову народну традицію язичництва, своє народне розуміння ідеалів краси в контексті багатовікового розвитку власного вишивального мистецтва. Пам'ятки цього періоду розвитку вишивання характеризуються більшою декоративністю, глибокою змістовністю. В цей період з'являються перші майстерні — школи золотошвейництва. Саме вони дали поштовх до професійного розвитку літургійного шитва. Вишивки виконували металевими (золотою, срібною) нитками на цупких шовкових тканинах. Домінуючою технікою золотошвейництва була « в прокол». Крім неї використовували «шов по формі» скісними стібками, «шов в ялиночку» (зображення вузьких стрічок, галузок). У кінці XII на початку XIII ст. у вишивці почали застосовувати шиття «в прикріп» — золоті (срібні) нитки настелялись рівними стібками, прикріплювались до тканини. Єдина пам'ятка 900-1100 років — складний ромбовий розвід з розетками на краях ромбів у круглих обрамленнях, знайдена на Тернопільщині, виконана технікою «в прикріп». Шедевром давньоруського шитва є фраґменти єпитрахилі з зображенням Оранти з ангелами (Софія Київська XII ст.). Цей твір свідчить про високий професіоналізм місцевих майстрів в художньому трактуванні іконопису. Засобами гаптування почали зароджуватися звичаї з нагоди свят виставляти в храмах дорогоцінний одяг, а храми прикрашати дорогоцінними вишитими тканинами. Князі дарували до церкви дороге багато гаптоване вбрання на пам'ять і на зберігання. Мистецтво вишивання золотом і сріблом, про що свідчать літо- 18

Ukrainian Folk Embroidery писи і пам'ятки, дуже цінувалося. Визначним твором гаптування кінця XV ст. є Золочівський фелон (церква Святого Миколая, м. Золочів, Львівська обл.), який вражає художньо-стилістичним вираженням сюжету композиції в цілому і кожного образу зокрема засобами гаптування. Унікальною за художніми та технологічними особливостями є відома плащаниця з села Жиравки (церква Архангела Михаїла). Найдавнішою є плащаниця Зосима Прокоповича (Успенська церква Києво-Печерської Лаври, 1655р.), на якій майстерно вигаптовано тіло Ісуса Христа «швом по формі» кольоровим шовком, що засвідчує синтез гаптування з вишиванням шовком. У вишивальному мистецтві цього періоду процвітають такі техніки золотошвейниц- тва, як «у прокол», «у прикріп», «за картою». Для цих художніх прийомів використовували сухозлітку — вузьку металеву волочену нитку з золота або срібла, яку виготовляли місцеві ювеліри (відомими були ювеліри м. Львова). Крім сухозлітки вишивали золотною ниткою або пряденим золотом (сріблом) — лляною або шовковою ниткою, щільно обкрученою вузькою золотою (срібною) стрічкою. Друга половина XVII ст. характеризується розвитком і піднесенням освіти, культури і мистецтва. На арену українського суспільства виходить козацька старшина і заявляє про себе, утверджуючи свою владу через широке будівництво світських і церковних споруд. Та найбільшим явищем національної культури періоду Козаччини є заснування козацькою старшиною монастирів. її опіка і обдарування останніх сприяли розвитку монастирського життя, а особливо їх як центрів вишивання і гаптарства. Мистецтво монастирського вишивання демонструє високий професіоналізм художнього вирішення і майстерність технічного виконання, які панують у вишивальному мистецтві з XV по XVII століття. Предметом золотошвейництва були церковні речі, які використовувались під час Святої Літургії: ікони, напрестольні шати, воздухи, катапетасми, плащаниці. Вони мали чітко визначене місце в храмі, певну роль і значення в сюжетно-символічній структурі. У другій половині XVII ст. в золотошвейництві виникає техніка шиття «за настилом» — гаптування набуває виразної рельєфності. Ця техніка є різновидом шиття «в прикріп». З'являється панцирне шиття, різні методи закріплення металевих ниток, які утворюють зиґзаґи, кривулі, ромби. Поряд з літургійним гаптуванням розвивається вишивка одягового та інтер'єрного призначення. Як стверджує Л.Т. Кравчук, до нас не дійшло жодної пам'ятки української народної вишивки XVI ст. Однак з тогочасного церковного живопису (ікон) довідуємось про узори народних тканин та вишивок: уставки сорочки, манжети, передник, очіпок, прикрашені вишивками, які подібні до аналогічних вишивок народного одягу XIX ст. у тій же місцевості (10,20-21). Це свідчило про те, що вишивка на той час була поширена у народному побуті. Найстарішою датованою пам'яткою народного вишивання є фраґмент рушника 1673 року, виконаний на високому технічному рівні. Вишивки XII-XVIII ст. виконувались на домотканих і мануфактурних тканинах, шкірі. Для них використовували найдоступніші ручнопрядні лляні, конопляні, вовняні нитки природного кольору, відбілені або пофарбовані природними барвниками. З середини XII ст. для вишивки використовували привізні бавовняні, шовкові, металеві нитки. Найвизначнішим твором XVIII ст. є скатертина, вишита бавовняною ниткою технікою дрібного хрестика. Золотом, сріблом, шовком та яскравим шитвом вишивалися компоненти жіночого та чоловічого костюма і заповнення до нього. Надзвичайно майстерно вишивалося жіноче вбрання з дорогих тканин. Цікавим зразком вишивки є шапки гетьманів Богдана Хмельницького та Данила Апостола, декоровані рослинними орнаментами і вишиті технікою гладі. Хоча відомості про народну вишивку XV-XVII ст. скупі, все ж свідчать про її поширення на всій території України. Особливо яскравим вишиванням оздоблювався одяг козацької старшини, а також речі їх побуту, які козаки замовляли, щоб показати свою міць і багатство. Серед побутових речей — скатертини, килими, покривала. Особлива увага надавалась вишиванню кінського спорядження, насамперед парадних сідел, попон. Твори художнього вишивання були коштовним доробком до церковних храмів і монастирів. Українське гаптування мало міцне фольклорне підґрунтя з усталеними морально- етичними ідеалами краси — стверджує науковець Т.Кара-Васильєва. Наприкінці XVII ст. в шитві запанував стиль бароко, що прийшов з Європи і поєднався з тяжінням народного 19

Українське народне вишивання мистецтва до підвищеної декоративності і образної наснаженості і перетворився на яскраво виражений національний стиль — українське бароко (5,21). У вишивальному мистецтві вперше цей стиль започаткував П'ятницький монастир (Чернігівщина). У XVIII ст. серед технік гаптування сріблом, золотом, кольоровим шовком розвиваються техніки «за настилом», «за картою», «по мотузці». Натомість занепадає шиття «в прикріп» у його першооснові. Провідна роль в утвердженні стилю бароко належить Києво-Фролівському жіночому монастиреві. Українській історії унікального вишивання відомі імена гаптувальниць, які «розписували голкою» дорогоцінні тканини. Видатними шедеврами гаптарського мистецтва є роботи ігумені Києво-Фролівського монастиря Олени, (яка очолювала його в 1749-54-х роках), катапетасма Успенської церкви Києво-Печерської Лаври (1756 року), фелони «Собор Архістратига Михаїла», «Таємна вечеря» (1748 року), плащаниця до Михайлівського Золотоверхого монастиря. В покрові «Собор Архістратига Михаїла» ігуменя вперше застосовує прийом вишивання сканим золотом, до золотої нитки додає кольорову шовкову, внаслідок чого створюється чудова гармонія кольо-рів вишивки. Золотошвейні речі славилися досконалістю техніки вишивання, але нововведення в літургійному шитві, серед яких малювання деяких деталей зображень обличчя і тіла, прикрашання золотошитих речей блискітками, напівдорогоцінним камінням призвели до занепаду мистецтва гаптування, який відбувається у XVIII-XIX століттях. У процесі історичного і культурного розвитку в Україні розвивалась українська народна вишивка, матеріальні пам'ятки якої дійшли до нас лише з 80-х — 90-х років XIX ст. З XIX - початку XX ст. збереглася велика кількість пам'яток народної вишивки, які утверджують високий художній і технічний рівень розвитку вишивального мистецтва. Так вишивка шовком була поширена в одязі і побуті заможного населення. Однак на її художнє вирішення впливав народний ідеал краси навколишньої дійсності. Дорогоцінні вишиті шовкові вироби перекликались з вишивками заполоччю на рушниках, скатертинах з полотна. Як стверджує Р.В.Захарчук-Чугай, XIX ст. — важливий період в історії розвитку української народної вишивки. З цього часу збереглось більше датованих пам'яток, вишивка зазнала масового поширення, стала одним із основних видів народного декоративного мистецтва. Вишивали в кожному селі, а в містах вишивкою займалися в дворянському, купецькому, міщанському середовищах, монастирських майстернях (2, 44). У 1870-х pp. прогресивні діячі звернули увагу на високу художню цінність українських народних вишивок. В Україні в кожній місцевості утворилися самобутні орнаментальні мотиви і композиції, колірна гамма, специфічні техніки вишивання, які стали продуктом матеріалізації пізнання і віддзеркалення через свідомість майстринь навколишнього буття, навколишньої природи, середовища побутування. Звідси і назви технік вишивання — вперед голку, позаігліно, солов'їні вічка, курячий брід, товмацька зірка, ключка, черв'ячок, просо, клітка, кучерявий шов, шов кочелистий, хрестик, довбанка, виколювання, вирізування, обкрутка, прутик, ланцюжок тощо. Великі вишивальні майстерні у Григорівці (Київщина), Качанівці (Чернігівщина), Клембівці (Вінниччина) та ін., вишивали скатертини, рушники наволочки, одяг. На творчість вишивальниць часто впливали смаки замовників, однак перевагу мали класичні зразки вишивок, які створювались у сфері домашнього виробництва. Послідовно активізувались складні процеси перетворення вишивки в ремесла і промисли. В XIX ст. поширюється міський промисел вишивки пацьорками (бісером) і тамбурної вишивки: Косів, Вижниця, Чернівці, Охтирка, Пирятин. Вишивка як ремесло розрахована на порівняно вузьке коло споживачів, своїми коренями сягає в глибокі місцеві традиції. На її якість впливала творча ініціатива виконавців. У працях науковців І.Гургули, Р.Захарчук-Чугай, Т.Кара-Васильєвої, А.Чорномо- рець, Л.Кравчук простежується еволюція художньо-виражальних засобів вишивального мистецтва, характеризуються локальні художні особливості, типи народних узорів, частково технічні особливості вишивок Волинської, Рівненської, Київської, Чернігівської, Полтавської, Дніпропетровської областей, Східного і Західного Поділля, Галичини, Бойківщи- ни, Гуцульщини, Буковини, частково їх окремих осередків. Л.Кравчук, яка дослідила розвиток вишивки XIX - початку XX ст., робить висновок, що, незважаючи на прагнення прогресивних кіл затримати занепад і відродити традиції народних вишивок, все ж фабрична продукція своїм міщанським безсмаком і антиху- 20

Ukrainian Folk Embroidery дожніми впливами вплинула на розвиток мистецтва вишивання. У XX ст. вишивка стає одним з найпоширеніших видів декоративного мистецтва. В цей час у відомих центрах народного мистецтва — Київщині, Чернігівщині, Полтавщині, Поділлі організовуються кооперативні майстерні — перші багатолюдні школи вишивання. Колективізація та її головний засіб — голодомор 1932-1933 pp., а в західних областях воєнний період та спад життєвого рівня в повоєнні роки на всій території України призвели до величезного занепаду вишивального мистецтва нашого народу. Під емоційно- розумовим керівництвом прогресивної української інтелігенції в нових умовах праці вишивання досягло свого розквіту. Велике значення для його подальшого розвитку мало введення вишивання як мистецької спеціальності в художніх навчальних закладах. Починається процес ґрунтовного і глибокого вивчення вишивки. Особлива увага при цьому приділяється народному вишиванню, яке стає першоджерелом для нових художніх композицій. Робота над розвитком і популяризацією українських вишивок зосереджується в художньо-промислових майстернях, зокрема Київщини, Чернігівщини, Полтавщини, Поділля, західних областей УРСР, які стали своєрідними мистецькими школами, формуючи стилістику вишивок окремих районів України. Найвідомішими майстернями стали Решети- лівська на Полтавщині, Дігтярівська на Чернігівщині, Глинки і Кути на Івано-Франків- щині, а також у містах: Києві, Львові, Косові, Вижниці, Вінниці, Клембівці, Тернополі. їх твори вражають художніми особливостями і виконані на високому технічному рівні. З кінця 1940—50-х pp. вишивання всебічно розвивається завдяки спільній творчій праці народних майстрів і художників-професіоналів. У післявоєнний період дрібні кооперативи об'єднуються. А в 1960-х pp. промислові артілі реорганізовуються в державні підприємства, які в 1970-х роках зосереджуються в системі підприємств Міністерства місцевої промисловості, Укрхудожпрому, Міністерства побутового обслуговування населення. Художники і народні майстри розвивають художній рівень виробів. З'являється машинне вишивання. Вишивка у XX ст. стає об'єктом всебічного дослідження. Великий доробок у дослідження вишивки на Україні внесли ІХургула, Р.Захарчук-Чугай, Т.Кара-Васильєва, А.Чор- номорець, Л.Кравчук. Дослідники розглядають закономірності розвитку вишивки, особливо ХІХ-ХХ ст., з'ясовують художню природу, функції, значення, спільні та локальні художні особливості, основні тенденції і проблеми розвитку. Наукові дослідження вишивки засвідчують, що творчою співпрацею нагромаджений досвід відродження і вдосконалення художньої культури вишитих виробів, творчого використання локальних особливостей, нового підходу до вибору матеріалів вишивання, різноманітних видів технічного виконання. У наш час опрацьовано близько 150 технік вишивання на території України. Всі вони засвідчують, що, не дивлячись на місцеві локальні особливості, основні технічні прийоми вишивання притаманні всій загалом території нашої держави. Це є свідченням їх спільних рис і коренів. Вишивка — цінне історико-художнє джерело, яке дає можливість глибше усвідомити питання специфіки матеріальної і духовної культури українського народу. Це мистецтво всенародне ...в якому через віки пронесена і збережена колективна художня пам'ять, естетичні ідеали краси. (2, 188). Автори книги вважають за доцільне глибинне вивчення історії становлення, еволюції, розвитку технології, формування умінь і навиків вишивання. Саме використання вишивального мистецтва (декору вишивкою) з його орнаментальними символами, семантикою, своєрідним синтезом технік вишивання, що за своєю природою акумулюють в собі символи природи (природотворчу знаковість), є шляхом до національного духовного самозбереження. Це лежить в основі державотворчих принципів, що так необхідно нашому народові, нашій нації сьогодні. 2. Historical Foundations of Embroidery: Development and Formation as Part of Decorative and Applied Arts. Ancient works of the scientists Herodotus, Lisiy, Diodor, Dionysius give indirect, but definite, evidence that embroidery existed on the lands of modern Ukraine. The archeological findings from the excavations of burial mounds are material evidences 21

Українське народне вишивання about embroidery origin and evolution of the art of needlework since time immemorial. This all is due to the titanic research works of Iryna Hurhulya,Raisa Zakharchuk-Chuhai, Tetyana Kara-Vasylyeva, Maya Bilan, Halyna Stelmashchuk, Yakym Zapasko, Petro Zholtovs'ky, L. Kravchuk, Zinaida Vasina, Yuriy Melnychuk, Anna Kulchyts'ka, and Tamara Nikolaeva. Their scientific work enables us to trace historical,artistic,and technological peculiarities of embroidery in complex. After analyzing the genealogy of this art,nothing remains,but to suspect that embroidery dates back into past centuries. The excavations of Scythian burial mounds confirm that clothes were adorned with decorative embroidery,which proves unquestionably the existence of needlework during those times. The Golden Pectoral (the burial mound Thick Tomb, IV century BC), the silver vase (the burial mound Chortomlyk, IV century BC), and the bowl (the burial mound Haiman's Tomb, IV century BC), etc. can serve as an example. Sarmats' clothes were also ornamented with embroidery,especially those of rich women (the burial mound Svatova Luchka, I century BC; the burial mound Sokolov's Tomb, I century BC). The discovery from the Sokolov's Tomb is unique, because; firstly, it is evidence of highly skillful embroidery techniques with gold «V Prykrip»and spun gold; secondly, it apparently is the result of a previous long-term stage of development of the art of embroidery and is one of the most ancient ones known up till now. The Doctor of Art Criticism, T.Kara-Vasilyeva, argues that embroidery as a kind of art was developing during the pre-Christian period (the burial mound Martyniv's Treasury, VI century BC, Poltavs'ky Mohylnyk, VI century BC). The specialist asserts, that just then artistic and stylistic ways of needlework were being formed. The signs,symbolizing power of nature and cosmogonical idea of the Universe's hierarchy were born. The images, which lived a long life in embroidery and other kinds of art afterwards, reminiscent of pagan beliefs of our distant ancestors, were created. Embroidery in clothes had a charming symbolism,being a kind of a mascot. An embroidered ornament gained magic power and was executed in strictly determined places: round the neck, on the front and on the bottom (5, 12-13). Intensive work improved artistic creativity and human's artistic vision of the outer world: comprehension of nature,eternal bent for everything wonderful in life and one's mode of life,people's idea of life and death, kindness and evil, health and illnesses. We come to know from the scientists' works that embroidered towels and tablecloths were hung on the trees, thickets and prayer books in pagan times. Magic and aesthetics came forward in a single symbiotic interdependence. We learn that embroidery was widespread on the territory of modern Ukraine, not only from archeological materials, but also from the chronicles and travelers' notes. Forehead bands, fillets, collars, belts and mantles, embroidered with gold threads on silk, are known from the burial places of X-XI centuries. X-XIII centuries are a historical period when unique traditions of decorative art of Haly- chyna were formed. The interior, ceremonial, and things of everyday use in princely, lower middle classes, and rural mode of life were ornamented with embroidery. Literary, folk, ethnographic researches and scientific sources are evidence of this. ...Ancient Halych artistic tradition led to formation of unique artistic peculiarities in Ukrainian art... It was so powerful that it gave creative energy and inspired a love for beauty for almost a millennium. (11, 89) Liturgy embroidery, that is embroidery (Haptuvannya) of the material with gold or silver to adorn church temples and liturgy clothes, was extremely developed with the adoption of Christianity in Kyiv Rus. Having borrowed Byzantine decorative system of cult divine service, our ancestors did not follow it, but actively and creatively interpreted, using one's own centuries-old pagan tradition and national understanding of the beauty ideals developed while improving their art of embroidery. The artifacts of this period of development of needlework are decoratively more emphatic and are characterized by intricate subjects. The first workshops — schools of embroidery with gold or silver appear during that period. They just stimulated liturgy embroidery to the professional development. Embroidery works were executed with metal (either gold or silver) threads on dense silk cloths. «V Prokol» was the dominating technique of gold-embroidery. Besides it, they used «contour stitch» worked in slanting stitches and «herring-bone stitch» (images of narrow bands and twigs). 22

Ukrainian Folk Embroidery By the end of the XII-th and the beginning of the XIII-th centuries they started using embroidery technique «V Prykrip». That is, gold or silver threads were laid in even rows and fastened to the material with a silk thread in small stitches. The only artifact of the 900-1100-s is a complicated rhombus-like coloring ■with rosettes edging the rhombuses in round settings, found in Zhyshava village (Ternopil region) and worked in «V Prykrip» technique. The masterpiece of Old Rus embroidery is fragments of epitrachilion (the dress worn by priest on the neck), depicting Oranta with angels (Sophia Kyivska XII cent.). The work shows high professionalism of the local masters in artistic interpretation of icon painting by means of gold- embroidery. On the occasions of holidays there appeared traditions to display valuable clothing in the temples, and to adorn the temple itself ■with precious embroidered cloths. The princes used to present churches with expensive richly embroidered, ■with gold, garments as keepsakes to be preserved. The art of embroidery -with gold and silver was of great value, as the chronicles and artifacts evidence. Zolochivsky mantle (St. Mykolay church, town of Zolochiv, Lviv region) is an outstanding work of gold embroidery of the end of the XV-th century. It strikes one with artistic and stylistic expression of the compositional subject as a ■whole and each separate image in particular by means of gold embroidery. The famous shroud of Christ from Zhyravka village (Archangel Michael's church) is unique in terms of its artistic and technologic peculiarities. The most ancient one is the shroud of Zosym Prokopovych (Uspenska church of Kyivo-Pecherska Lavra, 1655), which bears skillfully embroidered, with gold and color silk, Jesus Christ's body in the technique of «contour stitch». This proves synthesis of gold embroidery and embroidery in silk. Such techniques of gold embroidery as «U Prokol»,«U Prykrip», «Za Kartoyu» flourish in the art of fancy-work during this period. Sukhozlitka - a narrow metal drawn thread from gold or silver, made by the local jewelers (the famous ones were those from Lviv city) was used for these technical methods. Besides Sukhozlitka they would embroider with gold thread (or spun gold or silver),linen or silk threads tightly twisted with a narrow gold (silver) band. The second half of the XVII-th century is characterized by the development and upsurge of education, culture, and art. The Kosak leader (Starshyna) enters the Ukrainian society and claims his rights through extensive building of public places and churches, thus consolidating his power. Nevertheless, the biggest phenomenon of national culture in the period of Kosachchyna was the founding of monasteries by the Kosak leader. Taking care of them and presenting them contributed to the development of monastery life,especially monasteries themselves as the centers of fancy-work and gold embroidery. The art of monastery embroidery demonstrates high professionalism of artistic solution and skillfulness of technique execution, which dominated in the art of needlework since the XV to XVIII centuries. The works of gold embroidery were church things, used during Saint Liturgy: icons, altar dressings, vozdukhy (a big serviette to cover the church tableware with the Eucharist), catapetasmy (a big towel decorating the entrance to the Heavenly Gateway), and shrouds. They had a strictly determined place in the temple, certain role and meaning in the subject and symbolic structure. In the second half of the XVII-th century there appeared a gold embroidery technique «Za Nastylom», that is gold embroidery acquires expressive relief. This technique is a kind of embroidery «V Prykrip». There appeared «testaceous» embroidery and various methods of fastening metal threads, ■which create zigzags, curves, and rhombuses. Embroidery of clothes and things of interior use develops along with liturgy gold embroidery. According to the researcher L.T.Kravchuk, none of the artifacts of Ukrainian folk embroidery of the XVI-th century was preserved. However, we learn about patterns of folk cloths and embroidery from church painting (icons) of those times: the shirtfronts, cuffs, and head dresses were decorated with embroidery, analogous of those of the XIX-th century in the same area (10,20-21). This evidences that embroidery was widely spread in folk mode of life in those times. The oldest artifact of folk embroidery is a fragment of the towel of 1673, worked at a high technical rate. In the XII-XVIII-th centuries embroidery was ■worked either on homespun and manufactured cloths or leather. They used the most easily accessible hand spun linen, hemp and ■woolen threads of natural color,either bleached or dyed with natural dyes. From the second half of the XVII-th century they started using imported cotton, woolen, silk and metal threads for embroidery. The most outstanding masterpiece of the XVIII-th century is the tablecloth, worked with cotton threads in technique of a small cross. 23

Українське народне вишивання Details of women and men's dress and its additional things were embroidered with gold, silver, silk and bright fancy work. Women's clothes from expensive materials were embroidered with extreme skillfulness. Hetmans B. Khmelnytsky and Danylo Apostol's hats, decorated with floral ornaments and densely embroidered in Satin Stitch technique are an interesting sample of needlework. Nevertheless, we lack information about folk embroidery of the XV-XVIII-th centuries, the known facts evidence that it was spread all over Ukraine. The dress of a Kosak leader was decorated especially brightly with embroidery, as well as Kosaks' things of every day use, they bespoke of their power and wealth. Tablecloths, carpets and bedspreads were the most popular among things of every day use. Particular attention was paid to embroidery of harnesses, mainly saddles and horse-cloths. Works of artistic embroidery were valuable contributions to the church temples and monasteries. Ukrainian gold embroidery had a strong folk foundation with staunch moral and ethic ideals of beauty, as the scientific worker T.Kara-Vasilyeva asserts. By the end of the XVII-th century there dominated a new style baroque in embroidery,which came from Europe and combined with the tendency of folk art towards heightened decoration and subject vividness, thus developing into a strongly pronounced national style «Ukrainian Baroque» (5;21). P'yatnytsky monastery (Cherni- hivshchyna) was the first to introduce that style into the art of embroidery. In the XVIII-th century there were developing the following techniques: «Za Nastylom», «Za Kartoyu», «Po Mo- tuztsi» among those of embroidery with gold, silver and color silk. However, the original embroidery «V Prykrip»fell into decay. The leading role in assertion of baroque style belongs to Kyivo- Florivsky women's monastery. Ukrainian history of unique artistic embroidery knows the names of gold weavers, who «painted with a needle» valuable materials. The outstanding masterpieces of the art of gold embroidery are works by Mother Superior Olena of Kyivo-Florivsky monastery (she was the head of it in 1749-54-s): katapetasma 1756 of Uspenska church of Kyivo-Pecherska Lavra, mantles «Cathedral of Archistratyh Michael», and the shroud «The Last Supper» 1748 for St. Michael's Golden-Domed monastery. For the first time Mother Superior uses the method of embroidery with Skan gold — she adds a color silk thread to the gold one, creating a wonderful harmony of embroidery colors afterwards — while working the mantle «Cathedral of Archistratyh Michael». Things, embroidered with gold, were famous due to the perfect technique of gold embroidery and original artistic solution,but innovations in liturgy needlework such as painting of some details, depicting face and body, adornment of gold embroidered things with sparkles and half- gems led to the decay in the art of gold embroidery, which fell on the XVIII-XIX-th centuries. In the run of historical and cultural development in Ukraine,Ukrainian national embroidery was developing as well. The artifacts we have date back only into the 80-90-s of the XIX-th century Since the XIX-th beginning of the XX-th centuries there has been preserved a great number of folk embroidery works, confirming a high artistic rate of development of the art of fancy work. Thus, embroidery in silk was widespread in clothing and everyday life of rich people, though its artistry was influenced by the national ideal of beauty of surrounding reality. Valuable embroidered silk articles had something in common with embroidery with zapoloch on towels and tablecloths from linen. According to R.V.Zakharchuk-Chuhai, the XIX-th century is an important period in the history of development of Ukrainian national embroidery. Since that time,more artifacts,bearing a date, have been preserved. Embroidery spread and acquired a mass character, becoming one of the main kinds of folk decorative art. They embroidered in every village, and in towns only nobility, merchant class,lower middle classes and monastery workshops were occupied with needlework (2,44). In 70-s of the XIX-th century progressive public figures paid attention to the high artistic value of national Ukrainian embroidery works. Every area in Ukraine created distinctive ornamental motifs and compositions, color scheme and specific embroidery techniques, which became materialized cognition and reflection of the social environment,nature and dwelling place through consciousness of craftswomen. Hence came the names of embroidery techniques: Running Stitch, Pozaiglino, Solov'ini Vichka (nightingale's eyes), Kuryachyi Brid, Tovmatska Star, Klyuchka, Cherv'yachok, Millet, Check work, Curly Stitch, Kochelystyi Stitch, Cross, Dovbanka, Vyri- zuvannya (Blind Cut Work), Obkrutka (Twist stitch), Prutyk (twig), Lantsyuzhok (chain stitch), etc. Big embroidery workshops in Hryhorivka (Kyivshchyna), Kachanivka (Chernihivshchyna), Klembivtsi (Vinnychyn a), etc. worked tablecloths, towels, pillow cases and clothes. The clients' 24

Ukrainian Folk Embroidery tastes often influenced creative work of the embroideresses, though classical embroidery patterns, made at home, predominated. Consequently, complicated processes of transformation of embroidery into trades and handicrafts took place. In the XIX-th century town handicrafts of beads embroidery and chain stitch embroidery were widespread: Kosiv, Vyzhnytsya, Chernivtsi, Okhtyrka, and Pyryatyn. Embroidery as a craft is meant for a comparatively narrow circle of customers. Its roots date back into deep local traditions. Its quality was influenced by creative initiative of executors. One can trace the evolution of artistic expressive ways of the art of needlework, characteristics of local artistic peculiarities, types of national ornaments, partially, technical features of embroidery of Volynska, Rivenska, Kyivska, Chernihivska, Poltavska, and Dnipropetrovska regions, Eastern and Western Podillya, Halychyna, Boikivshchyna, Hutsulshchyna, Bukovyna and some of their separate areas in works of the scientists LGurgula, R.Zakharchuk-Chuhai, T.Kara- Vasilyeva, A.Chornomorets, and L.T.Kravchyk. L.T.Kravchuk, the researcher of embroidery of the XIX-th and beginning of the XX-th centuries, concludes that in spite of the aspiration of progressive circles to halt the decline and revive traditions of folk embroidery works, manufactured goods with their vulgar taste and anti artistic impact influenced the development of the art of embroidery. In the XX-th century fancy work becomes one of the most widespread kinds of decorative art. During that time cooperative workshops, the first crowded schools of embroidery are organized in well-known centers of folk art, such as Kyivshchyna, Chernihivshchyna, Poltavshchyna, and Podillya. Collectivization and the forced famine of 1932-1933, military period in western regions and decay of the living standard in post war years in all of Ukraine led to a tremendous decline of embroidery art of our people. It reached its flowering,being guided emotionally and intellectually, by progressive Ukrainian intelligentsia under new working conditions. Introduction of needlework as an artistic specialty in artistic establishments was of great importance for its further development. The process of in-depth study of fancy work begins. Special attention is paid to folk art, which becomes the source of new artistic compositions. Work on the development and popularization of Ukrainian embroidery pieces centers in artistic handicraft workshops, in particular in Kyivshchyna, Chernihivshchyna, Poltavshchyna, Podillya and western regions of Ukraine, which became original artistic schools, thus creating embroidery style of individual regions of Ukraine. The most famous workshops were Reshetylivska in Poltavshchyna,Dihtyarivska in Chernihivshchyna,Hlynky and Kuty in Ivano-frankivshchyna and as well those in the cities and towns of Kyiv, Lviv, Kosiv, Vyzhnytsya, Vinnytsya, Klembiv- ka, and Ternopil. Their works impress with their artistic peculiarities and are executed at a high technical rate. Since the end of the 40-50-s of the XX-th century, the art of embroidery develops comprehensively due to the common creative work of folk artisans and professional artists. During the post war period small cooperatives join. In the 60-s small producers' artels reorganize into state businesses, which in the 70-s center in the system of enterprises of the Ministry of Local Industry, Ukrainian Artistic Industry, Ministry of Light Industry, and Ministry of Consumer Services. Artists and artisans develop artistic rate of goods. There appeared machine embroidery. State resolutions and decrees about development of folk artistic handicrafts were an important phenomenon in artistic education of the development of the embroidery art. They evidenced that folk art was under the state protection. In the XX-th century embroidery becomes an object of detailed research. LGurgula, R.V.Zakharchuk-Chuhai, T.Kara-Vasilyeva, A.Chornomorets, and L.T.Kravchuk made a valuable contribution into research of the theories of the art of embroidery in Ukraine. The researchers consider natural development of embroidery, especially the XIX-XX-th centuries, discovering artistic nature, functions, meaning, common and local peculiarities, basic tendencies and problems of development. Scientific researches of the art of needlework evidence that experience of revival and improvement of artistic culture of embroidered pieces, stored in course of joint work means a creative use of local features, new approach when selecting embroidery materials and various kinds of technical execution. Nowadays we know about 150 techniques of artistic needlework in Ukraine. All of them in 25

Українське народне вишивання spite of local peculiarities and basic technical embroidery methods are characteristic of the whole state, which proves their common roots and features. Embroidery is a valuable historical artistic source,which enables one to realize more profoundly the question of specifics of material and spiritual culture of Ukrainian nation. This is the nation wide art,which retained and preserved through the centuries collective artistic memory and aesthetic ideals of beauty. (2, 186) The authors of the book aim at in-depth study of the historical grounds, evolution, development of technology and techniques, forming of abilities and skills in the art of needlework. The use of the art of embroidery itself with its ornamental symbols,semantics,original synthesis of techniques of artistic needlework,which in fact accumulate symbols of nature (natural signs), is the way to the national spiritual self-preservation. This is the basis of the state- working principles, needed by our people, our nation today. 3. Засоби виробництва для заняття художнім вишиванням. Ручне вишивання як в широкому розумінні (діяльність майстерень), так і ву вузькому (індивідуальне заняття) потребують матеріально-технічних затрат, тобто відповідних засобів виробництва, що включають в собі засоби праці, предмети праці. Із засобів праці, як правило, необхідні: - приміщення з відповідним освітленням, отепленням, відтоком і притоком повітря природнім способом, або за допомогою кондиціонера, місцем для розміщення швейного устаткування, пристроїв для прасування, а саме: прасувальна дошка з прасками або прес марки Bonuchi тощо; - стіл, крісло, настільний освітлювальний прилад, комп'ютер; - шафи невеликі, зручні для зберігання літератури, тканин, вишивальних матеріалів. Інструменти для вишивання. 1. Голки. їх необхідно декілька наборів. Довжину, товщину, міцність, форму вістря, вушка підбирають відповідно до техніки вишивання та механічної структури вишивальних матеріалів. 2. Ножиці. У процесі ручного вишивання необхідно користуватись трьома видами ножиць: - малі, з прямими лезами для відрізування робочої нитки; - малі, з підігнутими вгору лезами для виконання техніки художнього вишивання вирізування; - великі кравецькі для розрізування тканин на деталі виробу. 3. Наперстки. Вони бувають з денцем і без денця. За технологією виготовлення: кістяні, алюмінієві, срібні, нікельовані. Кістяні швидко ламаються. Срібні і алюмінієві тонкостінні і тому привабливі, але мають неглибокі ямки, що спричиняє постійне сповзання голки, тому не практичні в роботі. Найкращі нікельовані наперстки з заокругленим верхом і плоскою обвідкою. 4. П'яльця. Сучасне виробництво пропонує дерев'яні, пластмасові п'яльця різних розмірів, одинарні та комплектом, із зажимами і без зажимів. Кращі для ручного вишивання п'яльця дерев'яні із закручувальним зажимом. 5. Рамки. Дерев'яні, невеликих розмірів, для закріплення в статичному положенні вишивальної тканини прямокутної чи квадратної форми. їх можна виготовити індивідуально. 6. Веретенце. Використовують при гаптуванні. 7. Шильце. Інструмент для виконання гаптування. 8. Виколка. Додатковий до голки інструмент для виконання технік художнього вишивання виколювання, довбанка, солов'їні вічка, розвід, шов кочелистий тощо 9. Станочок. Для ткання пацьорками. 10. Голки. Спеціального призначення для роботи з пацьорками (бісером). Вони повинні бути тонкі з довгим вушком №11, №12, №13, імпортного виробництва. Для ткання пацьорками №7. 11. Поролка для випорювання помилково настелених стібків. Голка для вишивання набивною технікою. 12. Мірна стрічка. Довжина її 1-1,5 м, з круговим роликовим механізмом для скручування і розкручування. 26

Ukrainian Folk Embroidery 13. Скринька для рукоділля. Вона повинна бути зручною в користуванні, вміщати необхідний інструмент та матеріали для виконання конкретного завдання, мати привабливий естетичний вигляд. Простирадло. Для накриття колін або столу на занятті вишиванням. Серветка темно-зеленого кольору, м'якої структури, розміром 30Х40см. Предмети праці для ручного вишивання. До предметів праці належать матеріали: а) матеріали, на яких вишивають. Вишивальна практика засвідчує, що матеріалом, на якому вишивають, можуть бути найрізноманітніші види тканин. Особливо технологічно якісними є тканини натуральні, виготовлені з волокон природного походження. Це конопляні, лляні, шовкові, шерстяні тканини, а також шкіра тонкої обробки одягово-галантерейного призначення. Конопляні тканини. Домоткані сурові, кислотні, напівбілі, гладкофарбовані. Лляні тканини. Вишиванка різних видів, маркізет, батист, вісон, фабричного виробництва кислотні, напівбілі, гладкофарбовані, домоткані, сурові тощо. Бавовняні тканини. Ситець, б'язь, мадаполам, різні види канви, марльовка, гладкий оксамит, памут, перкаль, батист, репс, сатин, аста, майя, маркізет, міткаль, шифон, муслін, нансук, різні види вишиванки тощо. Шовкові тканини. Атлас, репс, крепсатин, туаль, бархат з низьким ворсом, оксамит, шифон, крепдешин, жоржет, туаль. Шерстяні тканини. Люстрин, марселін, вігонь, габардин, кашемір, тонкі шерстяні тканини білі або гладкого фарбування, різні види сукна. Натуральна шкіра. Лайка, сап'ян, замша, велюр, шевро, шеврет, нубук. В контексті сучасного текстильного виробництва у вишивальному рукоділлі широко використовуються штучні та синтетичні тканини. Штучні тканини. Основою для виготовлення штучних тканин є відходи бавовни або високоякісна целюлоза певних порід дерев. Із штучних тканин найбільше використовують штапель, ацетатне полотно, крепдешин, крепсатин, лізета, тафта, віскозне полотно тощо. Для вишивання також використовують різні види штучної шкіри. Синтетичні тканини. їх виготовляють із волокон, одержаних хімічним способом, шляхом синтезу органічних речовин, утворених поза живим організмом (з неживої природи). Із них для вишивання можна використовувати: твіст, лавсан (він же терлен, дакрон, тергаль, тетерон, елана), нітрон, капрон, кашмілон, силон тощо. Сучасне виробництво пропонує багатий асортимент тканин, виготовлених із змішаних волокон: натуральних і синтетичних, натуральних і штучних, штучних і синтетичних. Серед них льон з лавсаном, шерсть з лавсаном, різновиди сукна, шерстяних тканин із домішками віскози та синтетичних ниток. Більшість із них мають якісну механічну структуру, гігроскопічність, стійкість до миючих засобів та волого-термічної обробки. Вони займають значне місце серед матеріалів, на яких вишивають. В наш час промисловість пропонує матеріали, виробництво яких виконується не тканням, а іншими технологіями. їх використання можливе також у ручному художньому вишиванні; б) матеріали, якими вишивають. Вишивання — це дія, що супроводжується накладанням, нанесенням, виконанням стібків, плям, точок, ліній на тканині або шкірі конкретними матеріалами. Вони різні за природою походження, механічною структурою, формою, кольором. Домінуюче місце серед матеріалів, якими вишивають, займають нитки, а саме: - бавовняно-паперові: муліне, відбілені та невідбілені нитки різної товщини на шпульках і в пасмах; - бавовняні: в пасмо або кручені, муліне, кроше, ірис, заполоч, ДМС тощо; - шовкові: шовк штучний, натуральний кручений або в одинарну нитку найрізноманітніших кольорів від яскравих до світло-пастельних відтінків, а також шовк для машинного шиття, шовкове муліне; - лляні: невідбілені, грубого та тонкого кручення або в пасмо; - штапельні: вишивальні нитки у великих мотках або на шпульках різних відтінків; - віскозні: вишивальна віскоза різної товщини, скручення в мотках або на шпульках; 27

Українське народне вишивання - шерстяні: волічка, гарус, шерсть кручена, шерсть в одну нитку, в пасмо хроматичних та ахроматичних кольорів і їх відтінків; - синтетичних та змішаних волокон: акрилон, півшерсть, тасьма, сутаж, люрекс, металізовані нитки фірм ДМС, Madera; - металеві: волока, плющенка, мішура, золотий, срібний шнур, галун, прядиво тощо. Крім широкого різновиду ниток вишивальним матеріалом є: пацьорки (цятки, бісер), склярус, намистинки, лелітки (блестки), металічні та синтетичні пластинки тощо. Формотворення з погляду народного мистецтва і дизайну є передовсім проблемою вибору основних функціональних параметрів...(9, сі 12). Однак кожен конкретний творчий задум акумулює в собі різновид матеріалізації його засобами художнього вишивання, адекватний індивідууму, творчій особистості. В цьому аспекті підбір матеріалів, в першу чергу, залежить від людино-творчого фактору. Крім цього в кожному конкретному випадку при підборі вишивальних матеріалів слід враховувати їх механічну структуру, якісно-технологічні, колористичні співвідношення, потребу комбінативного поєднання технік, необхідність вираження фактурно-візуальних ознак тощо. Ручне вишивання, особливо на перших етапах засвоєння вишивальних технік і технології швів, потребує розрахунку ниток або розмірених відрізків тла тканини. При цьому слід використовувати матеріали із чітким полотняним переплетенням, такі як домоткане полотно, льон з лавсаном, а також тканини із розрідженою структурою за технологією ткання (різні види вишиванки, канви, зокрема канви «пенелопи», в якій чітко з'єднані дві нитки по основі і пітканню). На початковому етапі з матеріалів, якими вишивають, значну перевагу має муліне. Воно дає можливість використовувати нитки у варіативній кількості, що обумовлює набуття практичних умінь, навичок, знань і ведення індивідуального моніторингу щодо взаємозв'язку механічної структури вишивальних матеріалів, поверхневих та фактурних характеристик орнаменту. 3. Appliances for Artistic Needlework. Hand embroidery both in wide meaning (activity of the workshop) and in narrow one (individual activity) demands material and technologic expenses, that is proper appliances, which include means and things of work. As a rule, among means of work one needs: A light, warm, well ventilated either naturally, or with the help of the conditioner room, place for sewing appliances, devices for ironing: an ironing board, with the irons, or a press Bonuchi, etc. A table, a chair, a table-lamp and a computer. Closets, not big but convenient to store literature, cloths and embroidery materials. Tools for embroidery. 1. Needles. One needs several sets of needles. The length, thickness, firmness, form of a point and an eye of a needle are selected according to the embroidery technique and mechanic structure of embroidery materials. 2. Scissors. One needs three kinds of scissors while embroidering: - small ones with straight blades to cut out the working thread; - small ones with pointed up blades to work Cutting out technique and the like; - big tailor's ones to cut out material into the details; 3. Thimbles. They can be with a bottom or bottomless. According to the production technology, they can be ivory, aluminum, silver and nickel. Those made of ivory break quickly. Aluminum and silver ones are attractive because they are thin, but they have small hollows, which cause constant sliding of the needle and are not practical in work because of that. The best thimbles are nickel ones with a round top and flat border. 4. Tambours. Modern production suggests wooden and plastic tambours of various sizes, separate and with a complete set,with or without clips. Wooden tambours with a winding clutch suit hand embroidery better. 5. Frames. Wooden and of small sizes to fasten embroidery cloth of rectangular or square form in a static position. They can be made individually. 28

ЬП- а 10 г ~г~ vgr *& ц xcj4 - •О .jy 12

■і. Жі «*' *0Ф *% 11 ■ «їх-.*' ' О г II п М і илі ft V і м . ■ и о \ >1 / ( Ср ** Си (о 4. * ■.і І.1'.,. j..-i!I'I' * * 13

Ukrainian Folk Embroidery 6. Spindle. It is used in gold embroidery. 7. Awl. A tool, which is used in gold embroidery. 8.Vykolka (a gadget to prick out). It is an additional instrument to the needle to work Vykolyuvannya, Dovbanka, Solovyini Vichka and Rozvid techniques of embroidery, Kochelystyi stitch, etc. 9. Loom. To weave with beads. 10. Needles. Special needles to work with beads. They should be thin with long eyes: #11; # 12; # 13; imported. To weave with beads # 7 suits. 11. A needle. To work in printed technique. 12. Measuring band. Its length is 1-1,5 m with a circular roller mechanism to roll it out and in 13. Box for needlework. It should be convenient and spacious to contain necessary instruments and materials to execute a proper task. It should also be aesthetically attractive. Sheet. To cover ones knees or a table while embroidering. Napkin. Of a dark green color, soft texture, size 30X40 cm. Things to Work Hand Embroidery. To the things of work belong: embroidery materials. Embroidery practice shows that the most diverse kinds of fabrics serve as an embroidery material. Natural fabrics,made of fibers of natural origin, are especially technologically qualitative. They are hemp, linen, cotton, silk and woolen materials, as well as leather of fine processing used for clothes or haberdashery. Hemp cloths. Homespun unbleached, acid, half-white and smoothly dyed. Linen cloths. Embroidery of various kinds, Marquisette, cambric, Vison, of fabric production acid, half-white, smoothly dyed, homespun unbleached, etc. Cotton cloths. Printed cotton, coarse calico, madapollam, various kinds of canvases, cheesecloth, smooth velvet, Pamut, cambric muslin, cambric, reps, sateen, Asta, Maya, Marquisette, calico, chiffon, muslin, nainsook, different kinds of embroidery, etc. Silk cloths. Satin, reps, crepe sateen, Tual, velvet with low nap, chiffon, crepe de Chine and Zhorzhet. Woolen cloths. Lustrine, Marsellin, vicuca, gabardine, cashmere, fine woolen fabrics — white or smoothly dyed, different kinds of broadcloth. Natural leather. Kidskin, morocco, suede, velour's, kid, Shevret, Nubuk. Manmade and synthetic materials are widely used in hand embroidery in the frameworks of modern textile production. Manmade fabrics. Cotton wastes or cellulose of particular kinds of trees serve as the basis to manufacture manmade materials. Among manmade materials they mostly use: staple, acetate cloth, crepe de Chine, crepe sateen, Lizeta, taffeta, viscose cloth, etc. Various kinds of manmade leather are also used in embroidery. Synthetic materials. They are made of fibers, produced in a chemical way, through synthesis of organic substances,created beyond living organism (from inanimate nature). One can use twist, lavsan (or Terlen, Dakran, Tergal, Teteron, Elana), Nitron, kapron, Kashpilan, Silan, etc. among them to embroider. Modern production suggests a wide choice of materials,made of mixed fibers: natural and synthetic, manmade and synthetic, natural and manmade. Among them there are linen with lavsan wool with lavsan, various kinds of broadcloth, woolen fabrics with additions of viscose and synthetic threads. Most of them have qualitative mechanic structure, hygroscopic, resistance to liquid detergents and wet thermal treatment. They take a considerable place among the materials used in embroidery. Nowadays industry suggests materials, manufactured not in weaving but in other technologies. They can also be used in hand embroidery. Materials with which they embroider. Embroidery is the action accompanied with the process of laying, drawing and working stitches, spots, dots and lines on the fabric or leather with concrete materials. They are different by origin, mechanic structure,form and color. Threads dominate among the embroidery materials: cotton-paper: Mouline, bleached and unbleached threads of various thickness on spools and in strands 31

Українське народне вигнивання cotton: in a strand or lisle, Mouline, Kroshe, iris, Zapoloch, etc. silk: manmade silk,natural lisle or thin one-threaded of various colors from bright to light pastel tints; silk for machine sewing, silk Mouline; linen: unbleached, bleached of thick and thin twisting or in a strand; staple: embroidery threads in big skeins or on bobbins, of different colors and tints; viscose: embroidery viscose of various twisting thickness in skeins or on spools; woolen: wool, worsted, lisle wool, one threaded wool, in a strand, of chromatic and achromatic colors and tints; synthetic and of mixed fibers: Akrylon, half-wool, Tasma, Sutazh, Lyurex, metallic threads of the firms DMC and Madera; metal: Voloka, flattened thread, gold and silver cord, Galun, tinsel, spinning, etc. Apart from a wide choice of threads, embroidery materials are beads, bugles, glitter beads, metal and synthetic plates, etc. Creation of a form from the point of view of folk art and design is a problem of choice of the basic functional parameters... (9,-p. 112). However, every concrete creative idea accumulates itself a kind of materialization by means of embroidery and is adequate to the individual. In this respect,the choice of materials depends on a personal creative factor in the first place. Apart from that, while choosing embroidery materials in every concrete case one should take into account their mechanic structure, qualitative technologic and color correlation, need to combine techniques and to express textural visual signs etc. On the first stages of study of embroidery techniques and stitches technology hand embroidery requires counting threads or intervals on the background of the material. Thus, one should use fabrics with visible linen interweaving: homespun cloths, linen, linen with lavsan and materials with loose structure as to the technology of their weaving and canvases («Penelopa») where two ground and horizontal threads are clearly joined. At the beginning, Mouline dominates among the embroidery materials. It enables to vary number of threads, which helps to acquire practical skills and knowledge and to carry out individual monitoring as to the interrelation of mechanic structure of embroidery materials, surface and textural characteristics of the ornament. 4. Корисні поради з питань гігієни, естетики праці, дотримання умов життєдіяльності при ручному вишиванні: - перед початком вишивання руки вимити миючими засобами; - одягнути робочий одяг; - коліна застелити білою тканиною, підготовленою для цієї цілі; - вишивальну тканину (якщо вона великого розміру) скласти і закріпити у захисну прозору плівку; - на стільці сидіти прямо, притулившись до спинки крісла по нижній лінії лопаток; - під ноги поставити стільчик висотою 20-25 см; - виріб держати від очей на відстані 25-30см; - найкраще вишивати при денному освітленні; - в похмурі дні і ввечері можна використовувати настільну лампу, пам'ятаючи, що світло повинно падати тільки на вишивку і з лівої сторони; - кімнату провітрювати або періодично включати кондиціонер; - через кожних 45-60 хвилин вишивання робити перерву на 5-10 хвилин, при цьому бажано дивитися на відрізок темно-зеленої тканини м'якої структури; - робочу нитку заправляти у вушко голки за допомогою спеціального пристрою; - довжина робочої нитки не повинна перевищувати 35-40 см; - один кінець робочої нитки повинен бути незакріпленим, щоб голку можна було вільно пересувати і при потребі вивільнити; - виводити голку з робочою ниткою не вище рівня свого правого плеча; - наперсток натягати на середній палець правої руки, він повинен щільно прилягати до пальця; - ниточки із пасма муліне витягати по одній; - не використовувати браковані пацьорки (з технологічними вадами); - при вигниванні, силянні, тканні пацьорки набирати голкою; 32

Ukrainian Folk Embroidery - щоб гострі кінці склярусу не різали нитку при силянні, вишиванні, тканні, з двох сторін склярусу набирати по пацьорці; - на початку та при закінченні шва робочу нитку закріплювати, виходячи із його технологічних властивостей, але так, щоб не було помітно з лицювої і виворітної сторони; - робочу нитку відрізати спеціальними ножичками; - ножиці в робочому стані повинні лежати по правій руці; - чітко дотримуватись правил користування різальними та виколювальними інструментами; - голку не залишати без робочої нитки, не вколювати її в одяг, або інші предмети; - загубивши або поломивши голку, відшукати її уламки за допомогою магнітного сердечка і викинути у безпечне місце; - не маніпулювати голкою та іншими інструментами у вільних неробочих рухах; - перед проведенням волого-теплової обробки виробів переконатись у справності електроприладів; - не залишати після роботи включеними електроприлади; - після закінчення вишивання інструменти і приладдя поставити на призначене для них місце зберігання. Самостійна робота. Ознайомлення з науковою літературою з навчальної дисципліни, методикою її опрацювання. Підготовка реферату на тему: «Художнє вишивання мого краю». Ознайомлення із натурними експонатами мистецьких творів, декорованих вишивкою. Питання для контролю знань. Ваше розуміння виникнення вишивання як матеріальної та естетичної потреби буття людини. Поясніть значення термінів «вишивати», «вишивання», «вишивка». Назвіть перших дослідників вишивального мистецтва. Які факти засвідчують про існування вишивки в античний період на території сучасних земель України? Розкажіть про розвиток вишивального мистецтва в Київській Русі. Охарактеризуйте визначні твори гаптування кінця XVI століття. Проаналізуйте вишивку одягового та інтер'єрного призначення періоду Козаччини. Розкажіть про розвиток української народної вишивки у ХІХ-ХХ столітті. Як Ви усвідомлюєте роль художнього вишивання в національній культурі України? Які засоби виробництва необхідні для організацгі майстерні та індивідуальних занять ручним вишиванням? Прокоментуйте поняття натуральні, штучні, синтетичні тканини. 4. Helpful Hints on Hygiene, Aesthetic Work and Following the Rules of Vital Activity while Embroidery. wash your hands before starting embroidery put on your working clothes cover your knees with a white cloth, prepared beforehand fold the embroidery material (if it is of a big size) and put into protective transparent film sit straight, leaning the lower parts of your shoulder blades to the back of a chair put a small chair under your feet the material should be within 25-30 cm from your eyes it is better to embroider by day light on cloudy days and in the evening you can use a table lamp; remember, the light should fall only on embroidery from the left air the room or switch on the conditioner from time to time make 5-Ю minutes pauses every 45-60 minutes, it is desirable to contemplate a piece of dark green fabric of soft texture thread the needle with the help of a special gadget 33

Українське народне вигнивання the length of the working thread should not exceed 35-40 cm one end of the working thread should stay free to easily move the needle the needle with the working thread should not be pulled out higher your own right shoulder put the thimble on your middle right finger, it should fit it pull one Mouline thread out of a bundle each time do not use defective beads pick up beads with the needle while embroidering, threading and weaving for sharp ends of bugles not to cut the threads while threading, embroidering and weaving, put a bead at each side of a bugle fasten the thread at the starting point and at the end of the seam line according to its technologic peculiarities, so that it is not visible form the obverse and reverse sides cut out the working thread with special scissors the scissors should lie on the right hand side strictly follow the rules of how to use cutting and sharp tools never leave the needle without a working thread, do not insert it into your clothes or other things when you have lost or broken the needle find it with the help of a magnet and throw away into the safe place do not manipulate with the needle and scissors when you are not working before ironing the details or articles, be sure your electric devices are in good repair do not leave electric devices switched on after work having finished embroidery, put the instruments and tools into their right places. Independent Work. Introduction of the scientific literature of the discipline and methods of its study. Prepare an essay «Artistic Embroidery of my Region». Study of the real exhibits of artistic works decorated with embroidery. Final Questions. How do you understand spring up of embroidery as a material and aesthetic need of human's every day life? Explain the meanings of the definitions «to embroider», «embroidery» and «fancy work». Name the first researchers of the art of embroidery. What facts serve as the evidence that embroidery existed during the Antique period on the territory of modern Ukraine? Tell about development of embroidery art in Kyivan Rus. Characterize outstanding works of gold embroidery of the end of XVI-th century. Analyze embroidery on the articles of clothing and of interior use of Kozachchyna period. Tell about development of Ukrainian folk embroidery in XIX-XX-th centuries. What is the role of artistic embroidery in the national culture of Ukraine from your point of view? What appliances does one need to organize workshops and individual trainings on hand embroidery? Comment on the definitions natural, manmade and synthetic fabrics. 34

їм. т—Л *-ф qjr .££ ■££&. .^1^^ ****** ^ Vі ^W»^»-WV> ■^і^МЬ' їй » »ЦМ г-£~ «sssttstsf T%n»»»«,iiii;.'^.iilt *^5^f *■ ~~^- фрагмент чоловічої сорочки з гербом Галичини, поч XX cm. ■ ■i%-%i*<.,>i%iw»» f5SS№ fragment of a men's shirt with the coat of arms of 9{aCyckyna, beginning of the. XX-th century * л.*Ч*+ •«%*#

^ ^ ^ ^ ^ ^ ч 0 ♦ ■* .'4 f ,: *< і і ,!'f ; ,V : A- s# 4 * * о ooo ^ V ST ° r Жіноча сорочка "'Волове око", поч. XX cm. Chemise "Ot^s 'Eye", beginning of the XX-th century j і <*■ і 4'Cri

СЯ* IL Обробка країв деталей виробів 55- /J. ^finishing off the ^Embroidered ILdges

Українське народне вишивання сторичні дослідження в аспекті технології виготовлення одягу народами, які побутували на території сучасної України, засвідчують, що він, як і в інших народів, поділявся на нешитий та шитий. [2, с.Ш] Нешитий одяг утримувався на тілі за допомогою накидування, зав'язування, використання защіпок (заколок), поясів тощо. Шитий одяг з часів його появи складався з окремих деталей. В історичному розвитку такий процес удосконалювався. Деталей в компонентах натільного, поясного, плечового одягу збільшувалось. Поява шитого одягу обумовлює потребу з'єднувати деталі в цільну форму. Виникає технологія згнивання, що супроводжується процесом активного вплітання, втручання вишивальної нитки в структуру тканини». [2, с.82] Зшивання деталей вимагало виконання стібків різного спрямування, розмірів для забезпечення практичної, а пізніше естетичної функції. З'єднання деталей виробу з прадавніх часів до сьогоднішніх днів виконують рубцюванням. Рубець — це утворене з'єднання двох суміжних сторін деталей виробу внаслідок цільного прогнивання його певним видом шва та способом. Рубці бувають: а) одинарний з'єднувальний; б) подвійний з'єднувальний із запахом (підгином) поверхні однієї із суміжних деталей в сторону першого з'єднувального шва. Наукові дослідження та наявні натурні зразки засвідчують про використання найрізноманітніших технік зшивання деталей виробів: вперед голку, позад голки, в прикріп, стебловий шов (прошите), півстов- пчик, різні види змережування тощо. Виготовлення шитого одягу та інших виробів з прадавніх часів супроводжується технологічним процесом підрублення (підрубка). Його поява зумовлена механічними властивостями тканин відповідно технології їх виготовлення. За технологією ткання вони поділяються: а) тканини з полотняним переплетенням; б) тканини без полотняного переплетення. З полотняним переплетенням — це тканини, на тлі яких чітко вирізняються нитки основи і піткання. Historic investigations into the technological field of dressmaking by people, who inhabited the territory of modern Ukraine, are evidence of their division into sewn and non- sewn, like among the other people. [2, p.lll] Non-sewn clothes were held on one's body either being slipped on, knotted or with the help of clasps, belts, etc. Since they appeared, sewn clothes have consisted of separate details. This process has been developing through the course of history. The number of details in underwear, waist- length and shoulder widths in clothes developed. Emergence of sewn clothes calls forth the need to join the details into an entire form. Thus, appears the technology of sewing, followed by the process of «...active plaiting in, introduction of an embroidery thread into the texture of the cloth» [2, p.82]. To sew the details together one had to execute stitches of various nature and size,to provide for the practical and later aesthetic function. Joining the details of an article, has been done with hemming since times immemorial till now-a-days. A hem is a joining, created after two adjacent details of the article had been sewn together by a particular kind of stitch or way. The hems can be: a) single joining; b) double joining, when the surface of one adjacent detail is folded under towards the first joining seam; The scientific investigations, as well as real samples, testify to the fact that the most various techniques were used to sew the details of articles: Running stitch, Backstitch, Uprykrip, Steblovyi Stitch (Proshytte), Pivstovbchyk, different kinds of Cut and Drawn Work, etc. This technological process of hemming accompanied manufacturing of sewn clothes and other articles since ancient times. Its emergence can be explained by the mechanical properties of materials, according to the technology of their production. In terms of the technology of weaving they are: a) fabrics with linen interlacing; b) fabrics without linen interlacing; Fabrics with linen interlacing are those, ground and horizontal threads of which are clearly visible. The basis consists of vertical threads, which lie along the length of the material (parallel to us). Pitkannya is horizontal threads, fallen in the width of the fabric (horizontal to us). 38

Ukrainian Folk Embroidery Основа — це вертикальні нитки, які лежать по довжині тканини (паралельно до нас). Піткання — це нитки, які лежать горизонтально по ширині тканини (горизонтально по відношенню до нас). У тканинах без полотняного переплетення нитки основи і піткання не переплітаються перпендикулярно (під прямим кутом), на їх тлі чітко не вирізняються. Тканини з полотняним переплетенням розкроюють на деталі виробу за прокладеною міткою по витягнутій нитці основи або піткання. Після розкрою таких тканин нитки піткання (або основи) легко виторочуються, тому з незапам'ятних часів впроваджується технологічна операція підрубка. Підрубка — це щільне закріплення швом горизонтальних ниток поміж вертикальними або одинарний, подвійний підгин країв виробу в бік виворітної, рідше лицевої сторони. Таку технологічну операцію виконують техніками: півстовпчик, стебнівка, за- тяганка, обмітка, кривульки, обметниці (одинарна, подвійна, потрійна), хрестику- вання (козлик) тощо. Підрубку виконують в межах таких розмірів: - подол, рукави жіночих, чоловічих сорочок — 1 см, - краї серветок — 1 см; - краї рушників, скатертин, інших інтер'єрних виробів — 2-2,5 см. Однак розміри підрубки країв виробу визначаються його формою, призначенням та характеристичними особливостями декору. Краї деталей виробів — комірців, манжетів, пазушок, чохлів тощо викінчують ще технікою зубцювання. Фактологічні матеріали (натурні зразки вишитих виробів різноманітного призначення) засвідчують про високохудожній рівень обробки країв деталей та вишитих виробів в цілому. Вивчення технік рубцювання, підруб- лення, зубцювання, формування практичних умінь, навиків їх виконання складають фундаментальні засади у надбанні кваліфікаційних знань. The ground and horizontal threads in fabrics, without linen interlacing, are not perpendicular and because of that are difficult to be distinguished. Fabrics with linen interlacing are cut out into the details of an article, following the marks either along the ground or horizontal threads. Having been cut out, the horizontal (or ground) threads of any fabric easily fray out. That is why, since time immemorial the technology of hemming has been introduced. Hemming means a tight fixing of horizontal threads between vertical ones with a seam; or either single or double fold of the edges of an article towards the reverse side, seldom obverse one. This technologic operation is worked in such techniques as: Pivstovbchyk, Stebnivka, Zatyahanka, Whip Stitch, Kryvulky, Obmit- nytsi (single, double, triple), Crossing (Kozlyk etc.). The hemming is executed within the following limits: - the hems (of a skirt), sleeves of men and women's shirts — 1 cm - edges of the napkins 1 cm - edges of the towels, tablecloths etc. 2-2.5 cm But the sizes of hemming are determined by the form of the article itself, its use and characteristic decor peculiarities. The edges of the details of the articles: collars, cuffs, fronts of shirts etc. are worked in Zubtsyuvannya (kind of an Overstitch) technique. Real samples of embroidered articles, of various use, are actual proofs of a high artistic level at which the details, edges and the finished products were worked. Study of such techniques, gaining practical experience while executing them are of primary importance to acquire qualification knowledge. 39

Українське народне вишивання 1. Обмітка. Шов виконується справа наліво. Робочу нитку закріплюємо з виворітної сторони на місці початку шва. Вив