Головна Українська мова для іноземців. Навчальний посібник

Українська мова для іноземців. Навчальний посібник

0 / 0
Наскільки Вам сподобалась ця книга?
Яка якість завантаженого файлу?
Скачайте книгу, щоб оцінити її якість
Яка якість скачаних файлів?
Посібник повністю відповідає вимогам програми, рекомендованої Міністерством освіти і науки України. Містить фонетичний та лексичний матеріал, відомості з граматики української мови, сталі висловлювання мовного етикету, багатомовний словник. Основні теоретичні матеріали наведені українською, французькою та англійською мовами. Посібник відрізняється наочністю і містить численні пояснювальні схеми, таблиці та ілюстрації. Призначений для початкового вивчення української мови студентами-іноземцями вищих навчальних закладів.
Категорії:
Рік:
2010
Мова:
ukrainian
Сторінки:
240
ISBN 13:
9786110100069
Файл:
PDF, 5,64 MB
Завантажити (pdf, 5,64 MB)

Можливо вас зацікавить Powered by Rec2Me

 
0 comments
 

To post a review, please sign in or sign up
Ви можете залишити відгук про книгу и поділитись своїм досвідом. Іншим читачам буде цікаво дізнатись вашу думку про прочитані книги. Незалежно чи вам сподобалась книга чи ні, якщо ви відверто і детально розповісте про це, люди зможуть знайти для себя нові книги, які їх зацікавлять.
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Н. О. Лисенко, Р. М.Кривко,
Є. І. Світлична, Т. П. Цапко

УКРАЇНСЬКА МОВА
ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ
СТУДЕНТІВ
НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК
Рекомендовано
Міністерством освіти і науки України
як навчальний посібник для студентів
вищих навчальних закладів

Київ
“Центр учбової літератури”
2010

УДК 811.161.1(075.8)
ББК 81.2Укр – 9я73
У 45
Гриф надано
Міністерством освіти і науки України
(Лист № 1.4/18–Г–1392 від 25.12.2006)
Рецензенти:
Савченко Л. Г. – професор кафедри української мови Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна;
Кузьміна О. Б. – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри філології Харківського соціально-економічного інституту;
Литвиненко О. О. – кандидат філологічних наук, доцент кафедри історії і українознавства Української державної академії залізничного транспорту.
Науковий редактор:
Смоленський С. М. – науковий співробітник Національної академії наук України.

У 45

Лисенко Н. О., Кривко Р. М., Світлична Є. І., Цапко Т. П.
Українська мова для іноземних студентів. Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 240 с.
ISBN 978-611-01-0006-9

Посібник повністю відповідає вимогам програми, рекомендованої Міністерством освіти і науки України.
Містить фонетичний та лексичний матеріал, відомості з граматики української
мови, сталі висловлювання мовного етикету, багатомовний словник. Основні теоретичні матеріали наведені українською, французькою та англійською мовами.
Посібник відрізняється наочністю і містить численні пояснювальні схеми, таблиці та ілюстрації.
Призначений для початкового вивчення української мови студентами-іноземцями
вищих навчальних закладів.
УДК 811.161.1(075.8)
ББК 81.2Укр – 9я73
ISBN 978-611-01-0006-9

© Лисенко Н. О., Кривко Р. М., Світлична Є. І.,
Цапко Т. П., 2010.
© Центр учбової літератури, 2010.


.....................................................................................................5
 1.  , , , , , , , , , ,; , ........................................7
 2.  , , , , , . .............................................................12
 3.  , , , !, ", #, . $ , ..........................16
 4.  , , %, &, , ', . ..........................................................23
 5. "  "   «( ».
) ' ' . * „+' ”...................................31
 6. - . / ', 
',  ' 
 . * „0  ”. ...................................................38
 7. 9
' (
)  '  .
* «< . = . ».......................................................51
 8. = ', '  .
* „0 ”.............................................................................60
 9. )  
. /   .
* „= "”. .....................................................................................68
 10. <   . $ 
 . ) ' . * «@' »,
«@ »......................................................................................75
 11. A . B " %  
  . A   .
* „@' ” ...............................................................................80
 12. C& . /   & . A & .
= & . * „0  $  ”.............................88
 13. + % &  ,  '  .
* „@ ' ”, „)
 ”...............................97
 14. =   & : & 
& . * “< $ ”. ........................104
 15. )  
. 
   
.
* „@'  ”, „@  ”..........................................112
 

   

3

 16.  '   . ".
* „@ & ” .............................................................................119
E

 ?..........................................................126

C

 1..........................................................................................131

C

 2..........................................................................................133

C

 3..........................................................................................135

C

 4..........................................................................................142

C

 5..........................................................................................146

C

 6..........................................................................................149

C

 7..........................................................................................153

C

 8..........................................................................................162

C

 9..........................................................................................166

C

 10. 9

C

 11. )

C

 12. ) ...........................................................................173

C

 13. =  ..........................................................174

C

 14. = " .............................................................................175

C

 15. G% ........................................................................176

C

 16. ) .......................................................................177

C

 17. C i' i , ............................................178

C

 18. I ,  ..................................................................179

C

 19. @  ................................................................180

 .........................................................................171
  ....................................................172

< ............................................................................................181

4

 

   


)  &    ,  % 
 "   , & % % " " 
 
.  %  & " " ,
  @
  .
/ '
 ' 16  . <
 & 
 "
 
.
J  &  % %:
1)
  , !
   
 " "
,  & %
    , 
;
2)  ,  &    "
     " ( %  
 ’ "
, %    
   ),   ’ "  ’ 
 "  ;
3)   , !

 
  
  !.
J " ,  
:
 " 
;
 "  
;

 , ! % ( % );
"
' .
) 
& ' 
"   
   , "  "

 
   .  ' 
’ "
    
  
 .
$  !
% 
  /  
   <  <.@.   
!
    " .

 

   

5

 
 

/ 

+ 

) 

 

/ 

+ 

) 

$


M
N
C
L
O
P
+
R
T
B
J
G
@

$


M
N
C
L
O
P
+
R
T
B 
J
L
L

$


M
N
C
L
B
P
+
R
B
B
J
G
@
/
=
)
9
<
*

(
I
Q
A
S
E

L
=
)
L
L
*

L
I
Q
A
S
E
’'

W
0

/
=
)
9
<
*

(
I
Q
A
S
S!"
%&
)*
-.
12
56

B
B

;
=>
AB


#$
'(
+,
/0
34
78
9:
<:
?@

U
W
0

 

! –  "
3 – ' 
– 

- – 

6

–  "
 

 

   

 1. ! , , , , , , ", , , , , .
! 
$

=
L 
[]
[]
[ ]
[]

 1. # . $ % . & .

– –– –– ––
–––––––
 – – – – – ––– ––– –––
–––––––––
–––– –––– –

 2. $' .

    …

…
 …
…

! 
@
* 
[ ]
[]

 3. # . $ % . & .

–
– –
– –
– 
 – – – – – –
 – – – – – – – 

á
/

 

– –
– –
– –
– 
– –
– –
– –
– 
– – – – – – – 

á 
f

   

/

f
7



 4. $' .

? ?? ? ?@@ @ @@ …
…
?@ @@ …
 …

! 

C 
[]
[ ]

 5. # . $ % . & .

 – – – – – – – 
 – – – – – – 
 – – – – – 

/á

 – – – – – – – 
 – – – – – 
á – á – á – á – á


/ f

f

ý 
/
f

 6. $' .

…
…
. @. . ?@. . . @. . ?@. .
@, 

+@á .
8)

*á .

 

   

Intonation
( 2.

( 1.

á .
@á .


á ?

 7. # . $ % . & .

+

C
á?
á
.


1.
2.
3.
4.
5.
6.

C

C
á ?
*á
 .

)

C
á ?
@á 
.

+

C
?
C
 .

)

 8. & . $' .

C á ? *á _____.
C á? á _____.
C ? C _____.
_____ ý ? *ý _____.
C ______? ______ .
C _____? _____.
! 

/
J
( 
[ ]
[]
[]
[]

 9. # . $ % . & .

– – – – – – – 
 – – – – – – – 
 – – – – – – – 
 – , – , – , – 

 

– – – – – – – 
 – – – – – – – 
– ,
– ,
– ,
– 
 – – – – – 

   

9

ó
/

f

 ó
/ f

ý
/ f

á
/ f

ý 
/
f

á 
f

/á
/
f

 10. $' .

…
     …
9 9 9 9 9 : : : : :…
!!!!!"""""…
! , : , , : …
:, ,  …
Intonation

-J 1.
*, ý


1.
2.
3.
4.
5.
10

 .

 11. # . $ % . & .

C ó ? (ó .
C ý? =ý .
á ? *, á .
=ý . *,  .
* ó . * á, ý.
 

   




1.
2.
3.
4.
5.

*á á .

f

á ý.

 12. & . $' .

* ó . *á á . á ý.
* á. *
á.
ý . *, ý .
C á ? Já .
C ó? $ ó . * á , á , á ý.

™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™á
ý

 

 :
á 
á
á 

   

á
ý 
ý 

á
 ó
ó

11

 2. ! , , , ), , .! 
R

 
[]

! 
+
<
Q

 
[]
[]
[]

 1. # . $ % . & .

––––––––
 – – – – – – – 
 – – – – – – – 
 – – – – – – – 
 – – – – – – – 
 – ,  – , ó – ó

 – – – – – – – 
 – – – – – – – 
 – – – – – – – 
 – – – – – – 
 – , – , á, á
 – , – , é

+
 


/


/

f

12

á

f

f

 é
/ f

* .

/

ó)
f
/

* .

* á.
 

* é.

   

1. Q ?
*, .

2. Q é?
*,  é.

3. <  ?
*, é .

4. Q á?
*, á.

5. á ?
*, á .

6. Q ? *  .
< ? *,  .


1.
2.
3.
4.
5.
6.

 2. # . $ % . & .

Q . * ó. * . * á ý.
Q  . * á  , á , á.
* á , 
á.
Q á, 
á.
C ó ? (ó . * é? *,  é.
Q ý . * á. 3. & . $' .

Q .
C ?
< .
< ?
*, .
! 
9
G 
[]
[]

 4. # . $ % . & .

 – – – – – – – 
 – – – – 
 – – – – – 
 – – – – 
 – , – , á
 

 – – – – – – – 
 – , – , ú – ú – ú
 – , – , , á
 – , – , , á
– – ,
 ó, ó

   

13


/ f

ú
/f


/ f

 
/ f

 á
/
f

 á
/ f


/
f

 ó
/ f

 5. $' .

…
< < < < < E E E E E…
,, , :E, @E , , :, @ E : , *..
-J 2.

$
$
$

14

 ?
?
ú?

 

   



 6. & . $' .

  
1. * ú?
*, ú.
$ ?
$ 
 ó.
* ?
_______________.
$ ?
_______________.

: , , .
2. * á 
3. * ó .
 ó.
* á .
$ ú?
$ ?
9ú .
< .
*__________? *_________?
_____________. _____________.
$ ?
________?
_____________. _____________.

4. * á
 á.
$ á ?
*á .
* _______
_________?
___________
$ ?
__________.

™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™


c

 

 :
á
ú
á
ó
á

   

 é
á
 ú
 ó

15

 3. ! +, , ', -, , /, #.
;  "+, ".
! 
P
S 
[]
[]

 1. # . $ % . & .

 – – – – – – 
 – – – – – – 
 – – – – – 
– – – – – 

ó'
f
/

'á
/
fó – ó – ú – ó
ú – ó – ó – ú
á – á – á – á
á – á – á – á

ó'
/
f

 +
/
f

'á
/
f

+
/
f

 2. $' .

# # # ## $$$$$…
1 1 1 1 1 2 2 2 2 2…
 2:, E $:, 2", 2 :, ( 2,, :,$:…

16

 

   

! 
E!
I
A 
[]
[]
[]

 3. # . $ % . & .

 – – – – – – 
 – – – – – – 
 – – – – – 
 – – – á – á – 

/ f

á
/
f#á
/
f

á

 – – – – – 
 – ! á – á – á
 – – ! – ! – !
! – á – á

#ó
/
f

 á
/ f

á
/ f

 4. $' .

- - - - - . . . . .…
5 5 5 5 5 6 6 6 6 6…
-2:, .:, 6, &, &E .,:, ,:E.…

 

   

17

-J 2.
I
E

?
?

< ?

=?

I ?

b
ó†
 á†
 †E ?

c
á 
á
á

b
†
†
!†

c 5

ó
á
á

á
 ó
ó

 5. # . $ % . & .

1.
2.
3.
4.
5.
6.

I ? Q ^.
E ? Q ^.
I ? Q á .
E ? Q á .
I ? Q á. á ? *, á .
E ? Q ^ ^. + ^ ? *, ^ .
$ ^? J^ .
7. E ? Q á. * á  á, , á. $ ? *á 
.

18

 

   

Q á.

Q

á.

Q

Q ^.Q >.

^.

Q ^.

 6. # . $ % . & .

< ^ – ^, ^ – ^,
^ –
 ^ – ^, ^ – ^, ^ – ^.


1.
2.
3.
4.

^,

 7. # . $ % . & .

I ? Q ^. $ ? Q ^.
I ^ ? *, ^ . $ á? @á .
* . * á. $ ^? < ^ .
I ? Q ^ ^.

 

   

19



! 
M#
N"

 
[#]
["]

C, 

[ ] +[ ] =[ ]

C, 

[ ] +[ ] =[ ]

 8. # . $ % . & .

# – # – " – " – – 
– – – – 
# – , # – , #ý 
# – , # – , # , #á 

" – , " – , "^
 – ,  ,  á
# – , # – , #á , #á 
 – , , 

/ý 
/
f
^
/
f

"+ á
/ f

/á 
/á 
/" 
^ 
/
f

f

 9. $' .

…
     …
 (,:, , :, ( ,:, $ E, E.,: …
  : (,: (,E…
20

 

   



 10. & . $' .

1. I ?
Q

2.

3.

4.

.

$ ?
Q 

.

C .
$ ?
@ . 11. & . $' .
I ?

b

E ?

c

b

c

5

< , , , , , , , ,
 ,
, ,  , ,  , , # , # , # ,
 ,  , ".

 

   

21



 12. & . $' .
1.
2.
3.
4.
5.

I ? * .
E ? * á.
I ? Q .
E ? Q á.
Q #á . Q á. * á  á , á
 . * á, á ó,
"^ á. * á. * ó ^.
™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™


!
#á 
á
á
#á 

22

 :

ó
á

#ý 

ó
ó
"^
^

 

 á
 ó
ó
 á

   

 4. ! , @, %, A, , , .! 
B'

 
[']

! 
-
0
W%
O&
T

 
[]
['] []
['] []
['] []
[']

 1. # . $ % . & .

'–'–' –'––––––
['] – – – – – – – 
['] – % – % – % – – % – 
['] – & – & – & – – & – – &
['] – – – – – – 

>
/

%
f

 

/ f

 – – – – – 
 – ', – ', é' – é'
 – – , ^ – ^ – ^
& – , & – , &ó – &ó – &ó
% – , % – , %á – %á

@>
/

   Aó
f

/ f

/ f

23

f


 

%á

 ^

 

 

^ ý

^ 2. $' .

7777788888 …
AAAAABBBBB…
=====>>>>>…
…
/////00000…
3333344444…
AE: , 4$, B, : @ ’>

24

 

   



 3. # . $ % . & .
< )? * @.

Q W^'.
W^' – é.
Q é W^'.

Q @.
B

Q 0^.
0^ – .
Q é
0^.

%^'.

Q @. B 0^.
B é.

* . * ó. * ó ^. I ? * é
W^' 0^. 4. & . $' .

1) 0 – á. $
?
@ .

2) 0 . $ ?
@ .

4) 0 W^'. $ ?
$ 0^
0 . $ ?
0  .

5) 0 = á. $  ?
0 _______.
0 . ______?
0 _______.

 

   

3) 0 – á. $
?
$  .

25

[']

! : @

[']

%

[]

A

[]

['][']

[]

2 
0

W^
[' ]

’
[ ']

 ^ 
[ ' ]

[']

[']

%á
[']
O

’%^
']

0 á%.

[']

&ó [' ]

  [ ' ]

26


[

Q &^
^ .

< &.

^ [']

 

   



 5. # . $ % . & .

@ J^ .
Q I^ ?
/, J^ .

E ?
Q >.

’@ 

 # 

! : – []

„



Ä¢Å


[' ]


[ ' ]

 á
[' á ]

é
['é' ]

 

   

27

! : @ – [], % – [], A – []
’@> ()

B

E

³

F


[' ]

@
[ ý']

%
[ ']

 A> 
[ :´e ''] 6. # . $ % . & .

–––––––––
 – – – – – – – 
 – – – – – – –  – – – – – – – 
 – – – – – – – 
 – – – % – – 

 7. $' .

; ; ; ; ;…
90;, 0E*;, ,;. 8. # . $ % . & .
 , , , 

Q )>.

Q ^@.

C ^ ?

C %^ ?

  ^.

> ^.

> .

> >
^
 


^ 
^@
 ^


%^ 
 ^
>


 
 ^
^


28

 

   



 9. . & .

^ 

’

 ^

^

 ^

^

 ^

 ^ ^

^

^

^

 . $' .  )%.


 
$' .

 

 

 

 10. # . $ % . & .

I ? Q E> .  ^.
I ? Q B >.  ^.
E ? Q "> . .

Q ^ .
______ .

 

Q ^.
____ ^ .

Q @ ^.
_____ .

   

Q ^.
_____ .

29

 / 
Q ^?
*,  ^.
Q W^'?
*, W^'.

- -
-

$  ^?
/, ^ .
Q 0^?
/, =^.

 11. &  " . $ % .

C ^' !
) ^!
 G^'?
/!
<^ , ^,   .
/^.
Cý &^ , ^%.
3 H > :
J> " – Bonjour – Good aftenoon
 – oui – yes
K – non – no
$ > – Salut – Hello
J ^@ – Au revoir – Good-bye
J@^ % – Merci – Thanks
B  – Quel est votre nom ? – What is your name ?
! " – S’il vous plait – Please

™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™
 :

ó
^
^

^
 ^
é
^
J^
I^
 á
’
%á
ý
 ^ 

^
 ^
 ^
&ó
é'
 ^
^ 
 ^

^
 ^
 ’%^
^
^
^
 ^
30

 

   

 5. @ 
   «L ». $ 
. „ ”.


 1. # . $ % . & .
M 

$  

[$] – [=] – [] – [-] – [R] – [L]

 "
 
 

[] – [(] – [@] – [/] – [9] –
[G] – [B] – [M] – [J] – [C] – [*]
[] – [)] – [N] – [I] – [P] –
[S] – [C+] – [Q] – [CP] – [A]
[+] – [<]

’@
 
 >

[]
[ ]
["]
[ ]
[] + , , , , 
[]
[]
[]
[ ]
[]

[']
[ ']
["']
[ ']
['] + , , %, &
[']
[']
[']
[ ']
[']

 "
 
 

’@
 
 

[']
[]
[']
[]
[']
[]
[']
[]
[] + , , , , [']

[']
[ ']
[]
[ ']
[]
[']
[]
[']
[]
[']
[ ]
[ ]

+ , , %, &

[']

&? &@? &A? &?
&?
&@?
&A?
&?

 

@
'
^
&^
^'
^
&^
^


' "ó
' "ó
' "ó
' "ó   á
á
áá
á
á31



 2. & .

 ^ , , 
@> ^, ^, 
A> ó, ^ , ^
> ^, ó, ^

0 – . Q  . *
@> . Q A> ó. *
 . * > ^.

@> ^
 ^ 
> ^
A> ó

* – . * @> ^:
 , @> á , > 
 . *  ^ , >
^, A> ó.

 ^ "
 ó 
# ^ " ( )

 – . N á–
^. N# – ý. O ó
 )ó. 3.  . ' @.

1. Q =^. * … . 2. * $ ^'. Q……… . *
.......... . 3. Q @ ^. ............ . 5.* – . C
............ ? C ............. ^? Q ........... ? 7. 0 – G^.
Q ............ . ........ – . ....... – . 4. # . $ % . & .
& > ()

 ^%
 ^A'
, ^A

 ^A
 ^A 
 %

& >! & >
0 ^% .
* ^& .
< ^& = ^& .

!
@ ^& ^.
 ^& .
 ^% .

$ ()
 ý
 ^'
, ^
32

 ^
 ^ 
^ 
 

   

$'>! $'> !
@ ^ .
0 ý .
 ^ .
* ^ .
 ^ .
< ^ = ^ .
ý# ()
 ýA
 ýA 
^ %

 ý%
 ýA'
, ýA
ý#! ý#
0 ý% ý.
* ý& .
< ý& ó = ý& ó.

!
@ ý&
.
 ý& ^ .
 ý% é .

$ ó % ()
 ó%%
 ó%A'
,  ó%A

 ó%A
 ó%A 
^  %%

$ ó %! $ ó % !
0 ó%% ^.
@ ó%& ^.
* ó%& é .
 ó%& é .
<  ó%& ó = 
  ó%% ó.
 ó%& ó.
= ó'?
Q> ()
 %>
 ó'
, ó 

 

   

 ó
 ó 
^ 

33



 5. & . $' .

E ó? 0 ^% .
E
 ó ?  ^ .
E ó? @ ^&  é.
E
 ó ?  ^%  é.
HKH> H>KH

 6. # . & . $ % .

1) 0 – . @é  - ^. é :  , 
 ,  .
2) 0 – . @é  <^. *  ^. *
^ 
 .  ó ý.

B $QR><; [$QRO><;]

B $QR><;S; [$QRO><;S;]@é  $. 0 ^ 
-^ (G ^, @ó , <^,
*ý).
@é  <^. 0 ^ 
-^
(/"é,
Jé,
@ "^).

 7. # . & . $ % .

0 – . @é  $ . 0 ^ <.
 é  , , . * é .
  . 8. J " "  @.

1.0  ?
2.+  ?
3.  , , , ?

 9.
. & .
9  G . –
^.
Q ' " .  .

34

$  *.  –
 . Q . 
 .

 

   

. J  " "  @. ' .
+ :
9  G ? *,
  G .

$  G ? *,
  G .

1.9  -?
 – ^?
 9^ ?
 ?

2.$  *?
 – ?
 $ ?
  ?

K

 KTU>MU

UK;>

 KH>N

 H>KH !Q; ; HQ;> = H>KH F !Q; ; HQ;>

 10.
. & :
@ ^ ^ @ ^ .
 – ^.
 ^" &  ^.
B " ^ – ^.
B " ^ ^ – ^.

G^' ^ G ^.
 ^ – ^.
 ^ & ^.
T^ ^ – ^.
T^ ^ – ý.

. J " "  @:
1.
2.
3.
4.
5.

I @  ?
  <?
 " &  ?
I ' " ?
I ' " ?

 

   

1.
2.
3.
4.
5.

I G'?
  -?
 & ?
I ?
I  ?

35

B

HKH>

- -
-

R

H!H>

 11. & .

0 – ^. $ ?
0  ^.
0 ^ <^. $ ?
0 ^ @ ^ .
@^  9^ . $ ^?
@^  $^.
Cý & .
*H – (Q;>K;. B $QR><; JU (Q;>KR 12. &  .
0 - +
+' 
 
) ! @  +^. 0 – . Q  . * 
 ^ " G^. 0 ^
^  "^. G^  9 ^.


1.
2.
3.

36

 @ " :
I ?
0  ?
+  ?

 

   

3  :
J > – Bonne nuit – Good night
B ? – Comment ça va? – H w are you ?
" # – D’où etes-vous venus ? – Where did you arrive
from ?
J >  > – A la prochaine ! – See you soon !
J   – Permettez-moi de faire connaissance – May I get to know you ?
™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™
'
^


 '

 

 :
' "ó
 ^
^
^

ó


^ 
ý
9 ^
^
^
^
 "^

   

^
 ^ (--)
ý (-)
^ (--)
^ (--)
 ó% (-)

37

 6. . K, ",
" " .
 „B @ "”.


1.
2.
3.
4.

  " ( " )@ " ( )  _____.
 " () & ().
 () _________.
B " () – ______, ' " ()  – ______.


1.
2.
3.
4.

 1. Q+ 
 .

 2. J  " "  @.

 ?
  ?
  *?
  ?
K> "
) ':

c

) I )?
Q U> ( ).
= " .

b

) I )?
Q > ( ).
@ " .

I &?
= ^&.
@ &.
ÇÈ
ÇÈ
 &.
 &.
) I ?‡
Q .
< ^ . 0 .
ÇÈ
  .

38

 

   

b8

( "

~

- @&!
- < !
= !!!
) , )!
%, @&!

0  :
0 % :
0  :

C

c

K "
N
/
@


C

b

K "
<,  , 
$ ', , 
), , )

c

@
-
-&
-%

( "
N
/
@&
%

@
-
-%
-

( "
<, , 
$ %, %, %
), , )

 3. $  . " 
> "#:

>-. ^ )^  –   ^, < ^ ) ^ –
 ^  ^ . „C " , ^ )^  < ^
) ^ !” – " ^ ^.
- - --.
- C " , ^ )^  !
- C ' , < ^ ) ^ !
- 0 ^ ^ ?
- ^  ^ ^!

 

   

39

- -  4. $  . " 
  "#.
- $ ^! C ^ " ^ ! Q ^ ?
- *, . ) , - ^.
- I ^
 ^!
- / . 0 ^ .
- * ^&?
- *, ^% ^.
- * ^ ^! 0  %^ ^ ^ !
- C ^! C^%, !  ^ !
- ^'!
- ^', - ^!
) '.

„

E ?
Q .^
Q ^ .

I ?
Q .
Q ^ ' .
^ 
^ 
^ 

- -
-

40

 5. $  . $   ".

 > "?
*, '. $ ?
 ^ .  ^  ^, ^ .

 

   



 6. "  " .

1. ) $  @ .  $ – . Q – $. 
– . /  ' " . * ' "  ,  
.  %% .
) Q ' . Q  .  . * & , , .
E &  . 7. $  .

< ,  "

 "

? +  .

B>-
- ^

!

 >"

N ^ "
<^& ^ 

C ^

<^& 

- "/^

^ ^ 

J> "
$  .
C ^ – &^ – %^, ^% – ^%& – ^%% , ^ –
^& – ^%
( > &^ ^"?
( & "?

0 % ^" > (=>).
0 % " >.

( ?
) I ? Q @ ^ @ . @ 
= @ & ".
 

   

& @>

".

41

) I ? Q N^ =^. N ^& => ’. = N
& ".
)  %&  . =  %&  .

B

%^

J> " ( >?)
^ (=) "
> "
-

-

^%(=>) .

-%
-

@> 

-@

 


-

^ 
^

-

^% 8.  

 :

0 %…; …; … ;   % …; … 
; " % … .
< 
 :  , , , , ,
  .
 #   .
 ()
0 %
 &
, &

 ^A
 ^A 
 % 
>! > !
J

0 %
 &
, ^&
J

42

> ()
 ^A
 ^A 
 ^% 
> ! J > !


 

   

0"
 "
,

%

 " 

0 %%
 %&
,  %&

M  ()
 " ^
 " ^ 
 " ^@ 
M >! M > !
$@% ()
 ^%A
 ^% 
 ^%% 
$@>%! $@>% !

$  .
1. E  %& @ ? 0 %% '
&.
2. <  ,  " .
3. < &   .

 ,  

 9. $   " +#
 . ' @.
 ( ) .  ( )
 . 0 ( % ) ".

 10. $  
" " .

" "

 . < ()

 " +#

C% ( ), ( "), % (),
 %% ( ), " % ( ), " % ( ).

% (),

Q"> "
A  ?
A' ?
A&  ?

 

&? &@? &A?
Q  =^.
Q $.
Q )^.

   

43

K
" (# ?)

 

Q"> " ( ? ?)
" 
" 

-

" 
 .

-

 

  

-

  

- 

@ 
@

" 
  

-
-

"  
  

-

1) Q $ .
Q $ ^.

$  :
2) Q ^.
Q  ^ ^ .

3) Q N.
Q  N^.

4) Q ^.
* "^ ^ .

5) Q ^.
Q " ^.

6) Q .
*
  .

7) Q ^ .
* ^.

F / K>A
O .

/ ^& .

«

«

/ '  
 & ?
 & ?

44

9
'  
  & .
  & .

 

   


1.
2.
3.
4.
5.

 11. $  . J " "  @.

Q =. A  ?
Q $ . A'  ?
Q . A'  ?
Q . A^ ?
 & ?
>?
1 – "

6 – ' 

2 – "

7 – 

3–

8 – 4 – > 

9 - ">’@ 

5 - ’@ 

10 – ">@ 

<^^  ^?
<  ^?
/ '
 

 ’ ^.
  ^.
9

C   2

4

 
C  
 5     .

 ’ > .  .

 " ^ .

 

 .

' 

   

  >.

45

 12. '  " +#
" .

"

<  (  )?  7 (  ).
<  " ( )?  " 10 ( ).
<  ( ")?  2 ( ")."^

! >  >

 >.


@^

 >.

>? 13. " @  .

<  ?
 ’ . /  " .
 , , , ,  ’ .

 14. J " "  @.  
 ".
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

<   ?
<   ?
<    ?
<    ?
<   ' ?
<   ?
 "  " ?

) Q  .
Q  .

46

$  :
) Q .
*  .

) Q ^.
* "^ .

 

   

 ’@ :

z ^

1 – 1 
1 "^ – 1 "
1 – 1
1 ^ – 1 

œ 
 ^ ^

!


 – >

^

^
 ^ 

 // 

 15. "  >@. ' .

(, ).
( ^, ).
(, ).
( ^, ).
(1 , ^).

  16. '  " +# " "
" .
1.
2.
3.
4.
5.

< ' ( ..).
J ( ..) – ' ".
 (=..) – .
 (9 ..) '  .
 ( ..) " .

 
17.
$  .
 
"
.
 
" 

 / ,  / ,  / :
 :  – .  – .

! – >
 – >
 // 

 

   

47

1. @ – . @ ^ . J ^  @^.
2. G^' – ^. G^'  . ^^  $, 
^ – @'^ .
3.* .  ^ ^. * ^.  
 ^.

 
.

18.

$  .

 

"

1. I ? Q ^. ^ . G^% ^  ^ .
2. E ? Q ^. ^ ^? *.  ^.
3. $  ? Q . ^ . J ^ ’ ^ . 19. $  .  " .

9 , ' ,  ^& ,  ^"
"^ ,  & ^’, $ ,  . 20. J  " "  @.

1.  &  ?
2.    ?
3.   % ?


-

48

- -  21. $  " . " 
 @ " .
 ^ ^?
/, ^ ^ ^.
 & ?
*, ^ & .
*  ^ " ^" " ^ ^?
0  "  .
0  %^ ^?
@ %^ ^  =^ ".
* ^ ^ ^  ^?
/, ^ ^ ^  .

 

   



 22. $  
! "> = ’@>

0

^ 

^

@^  -^. @^ ^  ^ . 0 ^ ^" "
^ ^.
 ^ ^: ^ , ^ , ,
 ^, ^ 
^. @  ^ ^ .  &  ,  ^& c ^.
@ " ^ ^  < ^.
 – . B    .
@    . @  – ,  – .
0   .
  ’!

1.
2.
3.
4.
5.

 @ " .
<  -?
0  -?
< % ^'  -?
<  ^ -?
C  ' " ?

1.
2.
3.
4.
5.

"@ " .
) '  ' .
+'     .
) .
/   % .
9   % .

 

   

49

3  :
S> – Welcome ! – Soyez le bienvenu !
< -  – Good luck – Bonne chance
 " >"+@ – Happy birthday to you – Bon anniversaire
 K> Q> – Happy New Year – Bon Année
> Q"> – Merry Christmas – Bon Noel
 @ – Congratulations – Bonne fete
 >% – Hello, (Hi) – Salut, mes salutations
™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™

^’

 
 ^
 ’^

50

 :
 ^&
 ^
^
^ 
^'

^^"'
 ^
^
 ^
^

 

^ 
 ^
 ^
 ^% 

   

 7. Q" ( "+@)
 #" " .
 «". U". @».
(>?
0 " ^  ^?
J ^  ^ ?

< " ^ 1() %^ " .
0 ^ 6 ( " ) ^ .

 1. $  . ’@  @),
 ' # ' .

>:
1.N^ 
2. <^
3. G%^'

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10


"
&
 
’
 


 
 ’


 

S> :
1.A^ 
2. G^
3. <^

>:
1. ^
2. J ^
3.*^ 

^ "
^" "
^ "
 ^ "
’^ "
 ^ "
 ^ "
^
"
 ’^ "
^ "

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

   

^ 
^ 
^ 
 ^ 
’^ 
^ 
 ^ 
 ^ 
 ’^ 
 ^

U>:
1. ^
2. P ^ 
3. G ^

^ "
^ "
^ "
 ^ "
’^ "
^ "
 ^ "
 ^ "
 ’^ "
 ^ "

51

 + ^ =

< " ^ 

 ^

 ^

#
-

^  ^

+^ 

&

^ 

  2. J " "  @. ' 
' .
B "  ?
(  ?
B  ?
B   ?
(   / ?
(   '  /?
$   @ :
9

^' 

ˆ

^ 

@^ ' 

‡

1 ^

- 0 

52

 

 (1,2,3...30)

- J  

?

 1 .

- 0 
.

 

 

   

!  – @
+ – + @

 ! " " :

J?
C  ^ ?

 

   

53



 3. J " "  @.

C ^  ?
C   ?
C   ?

+×
C ^  ?
C   ^?
9 ^ ,  ^ ^  ^?
"? ( ) ? ( "?
" ' ?
 > ^ ?
 > ^  ?
 >  ^' ?

 ' ^  ^ .
+ ^  @>.
)   ^.
 '  ^.

 4. $ 
" .

 " +#

"

 ' ^ ( ). < ' ( ). 
  ( ). N    (). @ "&
   ( ). @  ( ).
#" "
( >? =?
( > ^?
= ^&?
= ^&?
$ ! ^ &?
 - ^ ?

54

0 ^ .
0 ^% .
0 ^% ".
0 ^ %  % 
0 %^ >.

 

^ .

   

 %%>
 %^'
, % 

$  "A.
S%> ()
 %^
 %^ 
 %^@ 
S%>! S%> !
X ()
 >
  >
 > 
X>! X> !

 >
 >'
,  >

 %>>
 ^^ '@
, ^^ @

J> @ ()
 ^ 
 ^ 
 ^ @ 
J>! J> @!

 >
 >'
, > 

 @ ()
 
 >
 > 
! > @!

! ># / > : ^& ; 

 5. $  .  " .

A , % ,  
%% .

 6. I. J 
Q+ , - % .
1.
2.
3.
4.
5.

^ ^%

" "  @.

 % ?
 ^ ^?
   % ^ 
0 ^ ^&?
E  &?

 

   

, ,

?

55

6. C ?
7. E ^  "?
8. 0  % ?

 II. $  . ' .
I ^ '?
I ^'?

×

< ':  ?

<  '  .

+

*

Ø

= >':  ^?

b

<  ':  ?C

'   .

e

 ^' 

>.

 7. " @. ' .

 :  !  .

Õ Ø______________.
2. ª«____________.
3. + 3_______________.
1.

4.

56

ES

___________.

 

   

$  .
1. N ^ – " ^,  – , ^ – ^,
 ^ – ^ , ^ – ^ , ^, &^ – &^%, ^ ,
 ^,  %, - ^ , !, – ^,  ^, ^ –
^%, %^ – ^ , ^ – ^, ^ – ^%, –
^ , ^& – ^%, ^
, ^.
2.
B
<^ %
< 
B 
+
%
)’%^
T

K
<^ &
< ^
B 
+
^&
)’&^
T

R
<^ &
< ^
B ^
+
^&
)’& ^
T ^

R
<^ &
< ^
B ^
+
^&
)’&^
T^

9 %^
=^ %
%

9 ^
=^ &
^&

9 ^
=^ &
^&

9 ^
=^ &
& 8. $   .

@^  =^'. 0 ^. 
 ^ ^
" ^. 0 ^  : ^,  ^.
/ ^  ’% ', ^ 
 , ^ &^%, %^
 ^  ^% ^ . <^ % ' 
 ^.
=^ %  ^ . / 
^% ! , ^" –
 ^% ^, ’^ , ^ ^, ^. G%%^ ^ 
  ^.
^% " ^% " ^. A^ ^% ^ . @ ^
^, ^
 ^%. ^ ^
 ^&
^
 ^ . ^  ^ ^  ^.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

 @ " :
I ='?
J ^  ?
0 & ='?
C  &?
E =' 
&  ?
C " & %?
E =' %  ?
)  ".

 

   

57

"@ " .
9 ,  &, & &.
/ .

- -  9. $  " . " 
 " " .
- C ' ! U >' %>.
- C^%, > @ %> >@.
- = > ?
- $ > , " , ^% ^  ^, 
-

“@ ^'” ^.
B >   > ?
A^ ^ .
- ^ ?
*,  ^, .
J@ A @, > > #>.
$ > , " , " > # >. 10. $   .

 >
W' ^ =^
^.
- =^ ,  " ^  % ^?
- /, W^%,  ^'. J^! ^ &  ^ &
^ .
…  ^  ^' ^, ^' ^ % ^ %.
/ ^  ^ , ^, ^ ^, ^ 
 ^.
C  ' ^ ^.
- E ^  ^?
- *, ! ^ ^ .
- @^, , ^% “(”, ^ "^ , ^ '
,  ^ – ^ .
- @ – ^ .
-   ^  '?
- *,   ^ , .
- < ^" , W%.
58

 

   

-

C^%, = .
=, ^ , 
) ^. ) ^ !.
C^& .

!

 11. Q+ , @ "" , 
:
- C   ?
- E  ^ ?
- 0  ^ ^ ^ ?
- 0  ^ ?
3  :
> – I hope you enjoy your dinner – Bon appetit
! " > – Please – S’il vous plait
"> , " > – Take your place, please – Prenez place, s’il
vous plait
J@> %, " >+ > – Thanks, it’s very nice – Merci, c’est appétissant
$ "> , " > – Give me, please – Donnez moi, s’il
vous plait
™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™


^

^
 ^

^
^ 

 

 :
^
"^

 ^
^
^ 
^
 ^ 

 ^
^ 
%^
^
" ^
^
 
 ^ 

   

^ 
 ^

 ^
 ^
 ^
^ 

59

 8. U ", ) "
. „B @ @”.


 1. ' .  " .

9 , & ,  ,  ,
 , %  , %  " , =
  ,  & , % ,  ,
'    , ' " , @  & , 
 " , "' ,  ’, '  , ,
%% .

  2. '  " +#
" .

" "

() 18 ( ).
( ) 21 ().
()  =^".
( )  = ".
(T')  .
(B ) % .
() % .
( )   .
U

>" "

$  . ’@  @ .
A^ – ^! ( // !), !^ – !^ % – !^ – !^,
 ^ – ^& – ^& , " – ^ (" // ) – 
0 !  !^ %. $ 
 ^  ^? @ 
^  ^ ! .
+  ^&? @ ^&  ^ .

60

 

   

(? &?
$" ? K" ?
A ^?
A %^&?
C ^ ?
C %^ ?
J ^ ?
/. .
( ?)
9
E

^
^!

B

U

0 ^%
0 %% >.
J   >
@%^  >.
0   .
" " (, ?)

%
!^%

-%

 
^! !>

- 
- 

= 
G
C"
<

= '

%^% >
 
^
 ^
 ^"
 ^  >

 ? ?

@ ' () 
 ? %

-
-

 %

%^% @>
  @>
  ^@
  ^ 
 >


? () ()  () 

 
 ()


- 
- 

 
() 

 3. J " ":

1.J
  ? 2. + 
 ^? 3. A 
 ? 4.)  ? 5.+  ^? 6. + 
 ^
? 7.A
%^% ? 8. +  ^ ? 9.
A ^
"? 10. )  ? 11. +  ^ ?
12. +  ^ ?

 

   

61

 4.
. $  :
@' " – .
0  #%   .
@  " =.
@ % %
@> > .

. J " ":
I " ( ")?
 &  (%)  

 ?

)> "

 $   ' . ’@ .
J  ^?
J  ^&?

0  .
0 %  ^.

*  .

62

+  .

 

   

$  . $ @ @  
) "#.
/ '
 (I ?
E ?)
Q 


@ '  ( ^ ,  ^ ?) 
 ^ > 
 
 ^ > 
 ^
 > 
^
^  ^

-

 ^#
  
 >#
 > 
#
 > 
^#
 ^#

 5. $  . $ 
"# . ’@  .

 @

-

"

 : " ? #  . $ : %  ?
#  ! .
0 %. K  . K  . K > 
. K ># . K ' > # . 0 ^' %
 "'). K >  .

 6.
1. $  .  " " # .
$  %. /  . / . / 
 .   . G' 
 .   ' %.   . / 
 <.

 7. . $  , "  )
" :
0  . $ & 
%&  . 0  I .

 . B " 

. J " "  @:
1. C   ,  ?
2. C  , ?
3. C %&  ?
 

   

63

! "> : @ "+ > – ">' – "> 
> "@> – ">

" // +

  8.  
 :
# ,
% , " , , # , " @, @,
 , # , .
0............ % %.
*............ .
.......... .
 " .........
B " .............-.
$ @  ......... G .

T........................@' .
 ...................  .
@............... .
< ………. .
 ....... .

 9. J  " "  @.
 " .
   ) :
0 %  " ?
 
 ! ?
 
/ & ! ?

 & ! ?

J   ?

 @' & ! ?
' 
/ ! ?
@ 
  ?

/ ! ?

<   ?
 
) &  " ?

< %  ! ?

J    ?

< % ! ?
 
A   ?
A
  ?
+  $ ?
 "  ?
 % ! ?

64

 

   



 10. . $ # . $  .

  ". ^' " "^  . @ ^
 .
   %.  ^ ^" % ^ %,  – 
^ %.

. J " "  @:
1. 0  "?
2. ' " "  ?
3. C ^?
$  :
! >" : @ >+"+ – >" – >"'
 >" – >" – >"@ 

 // +

0 .    .   . $ ^ ^ &%
 ^" %.
; " @;  " > ;> #
C ^  ^ . / ^ .
@  


1.
2.
3.
4.
5.
6.

^: ^

, ^&

, ^&

.

 11. J " "  @:

  "?
   " % %?
/    ?
/     ?
<   '  ?  ?
0 ?

 
" +#.

 12. J ' @ #

1. J  ( ..). 2. @ %
" ( ..).
3. / ( ..) % . 4. )  (  ..). 5. < 
 ( ..). 6. C % (..).

 

   

65



 13. $ #  . $  .

B @ >@.
@  $. 0 ^ ^ ^" ^. ^'
"^ ^ ^ . C  ^ ^ -^, – 
@ ^ , ! – G ^, – <^. 0 ^ *^.
@ ^  ^'  ^. * & , ^ 
 ^, ^ ^, ^.
0 ^ ^ % ^ %. @' ^ –

. ^ G ^. @ ^. 0 %%^
!"
– " >
^ ^ ^' % ^.  "^
//
 ^ .
  ^ ^. + ^ ^ , ^", ^. C ^" %
^ ^  ^.
/ ^ – ^. / ^ – ^. @ ^
^ ,
^& ^&
 ^ .
 @ " :
1. C  $?
2.     " ?
3. <   ' " "?
4. <   @ ?
5. +  $?
6. <  c '  ?
7. E &  ?
8. + % %  $?
9. E % $?
10. I $ - ?
11.  "  ?
12.  ,  $,  ?
13. / & ?
14. E   ?
"@ " :
-   .
- <  .
- / ,  . 9  .

66

 

   

3  :
J , " , – Give me, please – Donnez moi, s’il vous
plait
J   – May I ask? – Puis-je demander?
+ , " – Tell me, please – Dites-moi s’il vous plait
J  – May I come in? – Puis-je entrer?
™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™

"
 
^
 ^
^

 

 :
"^
"^
 ^"
 
^

   

^ 
 ^ 
^
% ^

67

 9. $  @  .
K . „U"@ ”.
$  .
< ^',
 ^ " ,
 ^ ,
 ^ ,
^ ',
^ " , ^ ,  ^', ^', ^, ^ ,
 ^ , @^
, @^ .

0^' ?
Q ^' 

0^'  ^"? Q
^ ' ^"

Q"

A "  ?
Q @^

" ^ .

 

 ^' 

 ^' 

^ ' 

 >
 ^

>
^ 

 ^ 
@

$  

 ^
^
68

 ^ 
 >
 

^
^
   

  1. J   . J ' 
@.  " .
  : , , .
1. " " ' … . 2.  … : , , 
,  ,  . 3. J   
 … .
&> > 
$  .
@^ ', ^ , ^, ^
"

^ ' ^

^ ^

 2. "  
# " .

+

^ ^ ^

 , 

1. =  . 2.  % ' . 3. 
 & ' ". 4. –  ' . 5. 0 % 
 ' ^". 6.   ^ . 7. @ 
  . 8. I –  . 9. <  - 
%%  . 10.   " 
.

  3. " @  ,
 , , + , . ' .
) '.
/ ^' – ^ – ^ – ^ – ^', ’^ – ’^ – ’^ –
’^, ^' – ^ " – ^ – ^, ’^',
 ^ – ^, ^ , ^, ^ "', ^ , ^, ^'
 

   

69

 4. $  .
 # " ".

" 

 .

1. 
'   : ’ ,  ,
 ’' 
^ ' , ^ . 2.  
 . 3. 0 %%  ’ . 4. /  
^ . 5. / ' ^. 6. @' &
^ . 7.   ^ % %. 8. 9 
 % ^  . 9. + ^" 
 
 . 10. = ^' .
K >
$  :
1.  ^ > .
2. / ^ ^. ^ >  ^.
3. ^ & > ^ .
4. &^ ^ >  ^.
5. I  % ^ +>  ^.
6. / ^ +> ^.
7. / " ^%  >  ,  >  ^.
8. 9 > .

  5. " 5 
@ . ' .

 

 : &  . 6. 1. $  .

 ^ & ' . ^ & ^. 0 %^ 
'  ^. /  ^ " ^ ^  ^. Q ^ 
^.. / ^ ^.

70

 

   

 6. 2. ">  , ' :
 ^ ________ ^
 ^ ________
/
  ^
" ^ _______ 
Q_________^
/ ^ _______^
)^ –_______,  ^
^_________ 
^ .

- -

 7. $  " .

-

) , =^ ! 0 ^ ^ ^!
C ^ " , <^!  ^ ' ^' !

-

C " !
C ' !
0^ ^  " ^ !
*! /'^!!

-

Q  "^ .
*, '^".
$ ?
Q  ^, ' ^ ^.

 

   

71

  8. "  
"  '   .
A , ",  
<, , 
C ’', 
'
@ , 
C "', ',  '
<, , 
S , ,  9. J ' @.

0 " 
/ &  

- -

" _________________________.
" ____________________________.

 10. . $  " :

$ >): C " , &  ^? 0   .
$ ")- > : C ' , . I ^ ,  ^ .
$ ): @ ^ '
^' .
$ ")-  : = ^ ^', ^ " ^ .
$ ): C%,   ?
$ ")-  :  ^ ^.
$ ): @ 
^ ' , ' " %^. < 
 ^&?
$ ")-  : C ^ "^ .
$ ): A ^ ^ " ^ %?
$ ")-  : + ^' .
$ ): ^ , , " ^.
$ ")-  : C%  ^. + ^ 
 !!
C ^!
$ ): / ^!

. "  "
( 
A 
 ).
" 

 11. $   .

U>"@
$ ^ =^   ^ " ^.
- ) , =^ , "   !
- *, "^ ^ ^.
72

 

   

-

0 ^ ^ ^  ^ ^, 
^ ^?
- 
^ !
- ^
 ^".
- * ^ ^'!
C  ^ "' . +' % ^ "
 ^ "
".
- C ^ , $^ ,  ^  ^, ' ^" ,   
^.
- + ' " ^%,  ^ ^"' ^ .
- *  ^& , =^ ?
- *, ^!
- *^ ! ^ .
- J^' ^  ^,  ^ ^ .
- + &^ ,  ^   ^ ^"  .
- *,  ^& .
C   - .
- @ ^ ^  ^ ^.
- , ^ ^ ^ ^ .
- C^&  , ^  !!
- C& .

1.
2.
3.
4.
5.

 @ " :
E  $?
J   = %?
)  "   $?
0  $?
C   () ?

1.
2.
3.
4.

"@ " .
9  ,  
+  ^
"?
E  ?
E   ^ ?

 

   

"  

:

73

3  :
 ">@ – with pleasure – avec plaisir
 > // >A – suit become – ça me va
> ) >' A? – how much ?– combien ça coute?
™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™


^
^'
 ^'
^'
 
^
^

74

 :
 ^
 ^
^'
^ 
^
^'
 ^'
 '

 ^ '
^'
 ^ '
^
^'
" ^ 
 ^'
 ^'

 

 ^ '
^'
^'
^
  ^
 ^ '
 ^'
^ '

   

 10. 
 @@
 . ; @ .
$  .
 «  », «@ »

'

 '

' '

 >  @>@
>- >  @@

> 

K>- >  @>@

<^
 

$^  

<  

$
 

*^ '+
= ^'

 
^ '

/'+ +^=
=' '

/'^ 
(' ^)
^ '

( )

  1. $  . >  > 
 > @
 @>@
  >%.
 ' .
 : '  ,   ( = '  ,
   ! (.
@'  ',  ! ^!'.
! // '   ^,  ' ! ^.
! //+
  ^   ^,  ' ^! .
 ' ^ ".
 '  ^ ,  ' ^.
 "  , 
 ^.
 '  ,  ' ^'.
  ' . 0 ,  "  ^'.
 

   

75

  2.     - 
- 


 @@
 .
 ' .
 ', ', ', ', ', ', ',
'.
; @
 '

-

'

 

'

 ''

' 3.  

 '

 '

.

 .

  : , , ,  , ,  ,
)*, .
1. @  ' , 

  ... . 2.
)  " '  ,   ... . 3. 
'……., ...  . 4. @' ... " ,  – . .
. 5. ... 
 ' ... .

 4. $  . J   "
 .
@^' , ^ ^, ^ , ^'  ^, ^
^, ^' ^ ,
 ^ ^, ^ , ^
^.
76

 

   

  5. . " 5   . .   " # 
 @@.
. ' .
 : + 
+ + ,  +(  (.
) "' – "' – '"'
N' – !' - '!'
  : ( – /(, ( – (, ( –
(. 6.  

 . ' .

  : ! , (, (, (, (,
 (, (, , (, /(.
/  __________ . ^_________ .
  _________ ^ .
C 
– _________ .
___________  .   __________
 ^. __________ ^. $ __________, ' " 
___________. C ^ – __________ ^.

$ 
) ! 0 " .
$  
=.

 

) ! 0 ).
$   
.

C^ " ^ – " ^
^.

0 G! $ '
%' .

 

   

C ^
)
)^ ^ .

< ^ G –
G^ ^.

77

–

 7.
 .

$  .

" = ",  , ’' , $ 
, 
" ,
"' ,
 , '
 ,  ,  ' .

  8.  
"# . ' . "

 , , =, , , @ .

 9.  
"# . ' . "

) ,  , .
$  .
@ ^ ^,  ^' ^, ^ , '^  ^
^,  " ^ ^, ^ ^, ^ ^, %
^ ^, ’^' , ^  , ’^ ^
^  ^, %^' ^, '^ %^ ^
– ^  ^, ^ 
^  ^, ^
^ 
^  ^, ^  ^, ^ ^, 
" ^ , ^ ^ " ^. 10. $   .

O !Q;
 & ' . B "  @^ . – ^ '
   ^' ^.  '^  ^. @' '
  ^',  " ^ ^, ^ ^, ^ . 
^ '  %^ ^ ^ ^ , ^ ^
^. @
 "^& 
'
 ^ ' ^ 
 .
UB HQ;
@ %^
 ^ ^  < ^. T' ^ ^ . 
  ’^ ^ ^  ^. < – ' ^!
^ 
^. T '^ %^ ^ – ^ 
 ^. E % ^ 
^  ^. @ 
78

 

   

 ^ ^ ^ . < ^ ^  ^ , ^ ^.
  ^.  & .  ' " " ^.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

 @ " 
„  ”.
0  " ?
< '  ?
 ?
<'  '?
0 "  ' " ?
 "  ?
E % ?
0  &?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

 @ " 
„@ ”.
< –  
 ?
T'   ?
   
< ?
0 ' %
 ?
0 "   
< ?
  ?
<   ?
J
  ?
 < & ?

 11. Q+  ' 
 
.

   

™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™

 ^'
 ^'
^'

 

 :
 '
^'
 '

   

^
 ^'

 ^'
^ '

79

 11. &. O "%@
 +@ . &
 @ . „ "”  1. ' ,  " 
 .

) % %, %%  , %   ,
' !' , ! ! , %  ,  ’,
   ,   , ’% , 
 %, 
, %% !, .

(> 
1 ( ^)
2 ( )
3 ()
4 ( ^)
5 (’ )
6 ( )
7 ( )
8 ( ^ )
9 ( ^ ’ )
10 ( ^ )
11 ( ^ )
12 ( ^ )
13 (^ )
14 ( ^ )
15 (’^ )
16 (^ )
17 ( ^ )
18 (  )
19 ( ’^ )
20 ( ^ )

80

$  .
$ @>" 
1 (^')
2 ( ^"')
3 (^')
4 ( ^')
5 (’^')
6 ( ^')
7 ( ^ ')
8 ( ^ ')
9 ( ’^')
10 ( ^')
11 ( ^ ')
12 ( ^ ')
13 (^ ')
14 ( ^ ')
15 (’^ ')
16 (^ ')
17 ( ^ ')
18 ( ^ ')
19 ( ’^ ')
20 ( ^')

 

   

K "@ :
10 ( ^ )
20 (  )
30 (^ )
40 ( ^ )
50 (’ ^)
60 ( ^)
70 ( ^)
80 ( ^)
90 ( ’ ^ )

K :
100 ( )
200 ( ^)
300 (^)
400 ( ^)
500 (’ ^)
600 ( ^)
700 ( ^)
800 (  ^)
900 ( ’ ^)
> >:
C ^&
S^
* &
<^ 
A 
 ^ 
)’^
C^ ’
C^ .

$  . =  ^, ^' ^ ,  ^ '
 ^ ,
  ^, ^  ^ , ^  ^, ^&
^ , ’ ^ ^ ^ , ^" ^,
^ 
 ^, '  ^, ^' ^,  ^ ". 2. J " ":

1. <  ?

Š, Š, Š, Š, Š, Š
2. <  ?

‹, ‹, ‹, ‹, ‹, ‹, ‹, ‹, ‹, ‹, ‹, ‹, ‹, ‹
3. <   ?

, , , , , , , , , , , , , , , , 

 

   

81

$ @ :

0 $.
<  %^  ^ ?

J ^ % ^^'
$?
$ %^ ^'.

/ %^ ’  ^

  3. $    + ,
 ' .
0 ^ + + + + + ^.
@  ^ + + + + .
 + + + ^ ".
 + + .
 " + + + + + + ^ .

 4. + , #  ',   , "
@ " ?

- 

82

.

<

 

   

  5.   "  
" "  . ' .

& (’ ) '. 2. /  ( ’ ). 3.
< "  ^ ( ) ^ . 4.  () . 5. ()’ )
 ^ "^%  ^.

 
.

6.

 

" "

 @>"

1. / (5) ^  ^   ^. 2. / ^  (3).
3. 0 ^  (4) ^. 4. @ ^  (2) ^.
5. @ ^ ^ (1) ^.

 7. $   " "
" .
1.   ^ (5) ^. 2. (25)   ^
^. 3. ^ (2) "^. 4. (3) ^ ^
^. 5. 9 ^ 
^ (1/3) ^.
$  : , "^ , ^, , ^,
 ^,  ^, ^ , ^, ^, ^,
 ^, ^' .

- -  8. $  " . ’@ 
@ # .
- ) < ^!
- ) ! <^  ^ ?
- C 5 ^ !
- "^ ! 0  ?
- N ! )' ^ 3-'  !
- %! @ ^ ^ 2 ! A ^ 
-

 ^   ^.
 "^ ^ " ^?
+ ^ . "^ ^ ' ^& ^: ^
 ^ ^'  ^.

 

   

 ^

83

- -  9. $  " . ’@  @
# .
-

! – //
@^ , ^,  ^ , ! ^ 
 ^ ^ ^
 ’ ?
C ’ , ^%.
$ ! ’  ^  ?
< ^ .
@ ,
^', ^,  
 ^ .
  .
$ !  ’  ^  ^ ?
/ ^%,  ^  ^ . )^ ' " ,
 ,  ^' ^ , ^% ^. 10. '  .

15, 60, 11, 16, 19, 30, 12, 5, 10, 90, 21

  11. 
 @". ' .
A , , ’ , , 

,  ,  ’ .

& @ 

- - $  " .   ' 
 ".
- C ' ! ^, ,  ^, ^
-

84

" ^?
+ ^' ! +
C^%!

   ^ .

 

   

$  .

A ^ " ^ ( )
S^ " ( )

C^ ^ ’^ ( )
C   ^ ( )

+ ’^ = 
’^ 
( )
+  ^ = 
 ^  ( )

)  = 

 

# ( ’ (. – > >@ > .
# ( ’ . – K > >@ > .
-- J  ^?
-  ^ 
^ '.

-

J  '^?
) ^  ’^.

 

   

85

8.15 –   ’
8.20 –   ’^
8.30 –  ’^ 
 ’^ 
8.40 – ^  ’ 
 
 ’^ 
8.45 – 
 ’    ’^
9.00 – ’ " 

- -  12. $  " . " 
 " " .
1.
0  ( +   ^& ?
= ^ '.
= ^' ^ &?
=  ^ .
= ^'  ^& % ^?
= ’^'.
2.
- %  "  ^  ^ ?
- / ^".

-

 13. $  >@. " .
’@  @ # .
1. C ^ ^ . 2. 0  ^% ^ '. 3. -  ^
  ’. 3. @ ^ & ^' ^  
. 4. C    
^'. 5. "^&
^ 
  . 6. / ^ ^& ’ ^
 ^. 7.  ’ ^ ^ . 8.  " . C &
 - . 8. + ^' 
 '. 0  ^.
9. ^ 
  ^ ^ ^ " 
^  ^ . 14. $   .

 "
@  @ . E ^  ^% ^ ' " ^.
0 ^% ^ , %^ . ) ^ " ^% ^  ^ %
 '.

86

 

   

)  ^
 . @ ^ ^ ^% 
 ’^'
" ^ ^.  ^%
^  " ^. =
^ ' " ^, ^' ^ ,  ^ 
 ^ .
J ^ "
  ^ % ^'. * ^ ^& 
 ^ '. ) ^'   ^%: "^% ^ 
^% ^, ^% ^. = ^ ' "   %. +

 "  
  " ^%
^& ^ 
^' . = ' "^% ^.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

 @ " :
= ' "  ^& @ ?
J  ^ &?
= ' " ^ ^% ^ ^?
C  ^ " ^  ^% ?
J  ^ &  ^ ?
J @ " ^&
^& ^?
J  ^&?
= ^' @ "^& ^? 15. Q+  ' 

 ".

3 @ ' :
+ , " ,  "?– Quelle heure est-t-il? – What
time is it?
U  " +  ? – A quelle heure puis-je
tèlèphoner? – When can I call?
$ ' %,  # – Excusez moi, attendez un peu –
Pardon, one minute, please.
U  A @ ? – A quelle commence le filme? –
When does the film begin ?
™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™
 :
^
"^
^ 
 ^
^
"^
 ^
^
 ^
^ 
" ^
 ^
^'
 ^'
 ^ 
 ^
 ^
^
^'
 ^
 

   

87

 12. JA. K 
"A. & "A. U "A.
 „B " ; # ”.
JA >  " "A 
 ?  ?”
$   @ .
=?
)
 
C 
" @ „

= ?
 ^
 "

+
 " +. 0 %% 
 ^ .  %
" + .
S ^ ^ " > . J >  ^ – ^ ’ 
^.
B?


 ^ '

=
=

= ?
 % 
 % 

U"  . @  ^&
 "  . 0
%, ! % " % .
B?
I '

= ?
I ^
+ 

$^ #> .  ^ # >:  "^
 ^ ,
 ^ " ^ " . $   #  ^ " .

 1. $  @. " "A
 . $  " #  @.
@   ^ .
0 %%   %% .
@   .
* ^
^.
/  ^ , ^ "^, , , ^
% "^%.

88

 

   

  2. ' , "  "A,  
" #  @.
$ ^, ^, ^, ^& , %^ , %^% ,
  ^, ^ , ^, ^& , ^', ^,
 ^ ,  ^, ^ , %^ ,  ^, ^, ^ ,
^ , "^, "^& , ^,  ^, , ^,
^, ^, ^, ^.

 3. $  . $   @ "
"# .
1. / "
. 2. 9 %
% .
3. < "    . 4.  .
5.   . 0 
? 0 ^ 
  ^.

  4. $  . ' "A 
 ,  " # @.
+ ^, ^, ^ , ^, ^, "^, ^%,
^, ^,
^, ^&,  ^, ^ , ^,
^&, ^.

  5. ' .    
 "A  .
  :  ,  , + ,  ,
 ,  .
0 %% ... ,
"  ... .
* ……. .
A   ... .
* ... ,
... " .

  6. "  ' @ "
.
*

"^,
 , 
 ^, ^,  "^ &^.

 

   

 ,89

- , - @
$  . $ @ . & " @% @?
^ –
"  –
  –


" 
 

 –
 –
"^ –

 7. $  .
  –@."

" 

"A1. I 
& . 2. < "  . 3. < 
" & 
. 4. < " 
    . 5.
J  & . 6. / %  . 7. @  
& . 8. / . 9. C "& 
’ . 10. C  ".

  8. "  ' @ :
 > @, > @,  > @, > @.
  9.  
@.
  
  . "A, " ' 

:  ,  , 

,  ,

0 __________ ____.
0 

^ , _________________ _____

3. @   , ^ __________
4. A __________

______.

M

& ____________.

5. )&^ _________ __________.

90

 

   

  10. ' , %
 % "A.

" " 

1. C ( , ) ^ ' .
2. <  (" , " )
.
3. @   (, ) % 
 ’.
4. 0 %% (, ) ^'.
5. G' %^ ^ ( ", "^).
6. @ " ^& (^, ^)  ^ .
7. @ ( ^, ^ ) ^.
8. 0 ( , )
 ? 11. . $   .

0 %% ^ ^ ^, ^ ^ , ^
 ^ ,  ^, ^  ^ , ^ ^
^, " ^  ^.
+ ^ %% ^  ^ .
0 %% ^ ^ ^: ^  ^ .

. "@ " 

:

1. 9 ^ , ! %.
2. +^'  "
 "^ 
( ) % .
3. + %.
J  "^%, %%…


 

 "^, ! 

  :  , , , , 
/ , , +  (, *  

 

   

91

& "A
$  . $ @  "A. $  " #
 @. & " @% @?
 –
^ % –
& –
 ^& –
  ^ –
 ^ –
 ^ –
^  ^ –

^
^ %
^&
 ^%
  ^
 ^
 ^ 
^  ^

 12. . J "# "  "A.
"  @. . $   @ "
"A. . ' .
 :  (2  ?) *.
 ^ ... , ^ ... ,  ^ ... , ^ ... , ^ ... , ^ ... ,
! ... , ^ ... .

 13. ' "A. $  " #
 @.  "A.
G% ^ ^
 ^ "  ^ . 2. ^
 
 ^. 3.  ^  ^% ^ , ’^ ^.
G ^ %  ^ "^% ^ %. 4. $ 
 
. 5.     . 6. C
 ^  ^ ) '. 7. @ ^
^ 
 ^.

  14.  "A. 
"A " @. ' #.

"

9 ,  ,  , , % , &,
^% , "^&, , .

92

 

   



 15. $   .

-.  ^ %^% :  &, ^"'
, ' ^&  . I ^ "^, 
 ^&  ^ .   ,  ^'
 ^& .
 @ " :
1. E    ?
2. = .
--.   ' ^' ^" : ^
 ^ ,  ^ " – ^, ^  ^& ^, ^&
. @ ^ ^
  "^.  ^ 
 ^ ^ ^ . 0!
 ^  ^ ’ , ^ 
 ^&.
 @ " :
1. E   ?
2. = ,  ^  %.
---. @ 
 . < ^ ' 
 . ) ^ . J  '  , $ :
„= ^ ^%. @ , ^  ^' 
?” „/, -  ' . – )^ ^. * ^ .”
"@ " :
9 ,  
 " .
U "A"%@ "A
= 

= 
- & 

1
2
3() %
() A'
( , , )
A

-- & 

@ '
 

- & ( ) A
( ) A 
( ) % 

-& 

 
 

 :  +%= %,  +% = % 

 

   

93

JA"
  :
E
 
E
 

 (--?
 (--?

 )

 % 

 )

  

- & 
- , -% 
-- & 
- , -@ 

 16. . $  . J" " + 
 "A, " +.
< 
 :
* , +*.
0 - ...
* - ...
 - ...

) , , *!, ,
@ - ...
 - ...
 - ...

. $"  "A,  #  .
 % % .     ^. C
    . @ &  
 .
„/ 
^', ^,” -  . * ^ " ^
^ %! /    ^  ^ 
^ .

  17. J "# "  "A.
 ' # " +.
 '  ,  , ' ,
  , ' .' ,

- -  18. $  " . $  
 .
- ^, '^?
- ) ^%, 
 ^ ^.
- + ^ .
- 0   ^&?
- ) "^ .
- E  ^ ?
- N ^ .
- 0 ^ ^  ^. = ^' ^ .
- C^%.
94

 

   



 19. $   .

B " ; # >
+   ^   ^ . < $ ^ , 
 " ^!&  , & ^ " ^ , ^, ^ 
 ^", ^ ^. =^,  ^ . E  ^? *
 ^ ^.
- =! @ ^ ^" ! –  ^ .
) ^ , ^,  ^
^?
- *  

 „$^ 
^ ”.
- $  ^ ^'  ^ ?
- /,  ^ ^ ^ C .
  '    " $.
- C   '  ,  
 .
- Q ?
- /, .
* $  , !  ^    –   
 " . N ^ , ^, ^  ^", ^  '  .
$ 
 " 
 ^   .

-

 @ " :
E  $?
C $?
0   ?
E $ 
?

 

   

95

3  :
$ >' %,
># > // "" @  –
Wait for a while, please – Pardon, attendez un peu
 > >' " > – I need your help – J’ai besoin
de votre aide
J + , " > – Help me, please – Aidez-moi, s’il
vous plait
B > >A ? – How are you? – Comment allez-vous?
™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™

 ^
 ^
 ^

96

 :
 ^
 ^'

^"

 ^
 ^'
 "^

 

 ^
 ^ 

   

 13. %@ "A ,
 .  „@
 @ @”, „$" +”.
 ' 

 1. $ "%   ' "
 + "A: ,  , + ,
 .
  2. ' @,  " 
"A  ' .
1. = @  %. 2. $  .
3. 0 " 23 " . 4. @ "   . 5. <
  =%. 6. <  '. 7. 
  ^ . 8. $ ^%  &%. 9. $ ^ %
 %. 10. @   . 11. 0 ^ 
^ .
 
$  .  ". $   @ " "A.
0, , +
&   ' " .
0, , +
&   ' " .
@, , +
&   ' " .

  3. $  . $  " #
 @. ' "A   .
 , &,
", &, & ,  ,
"% ,  ,  , " ,
", &,
 , , &,  ,  .

 

   

97

 4. $  
 " "# "A.

@.   

* &. @  & . 0  %% . 
  %. &.  &. & %
 .    .

 5.    "
"A.  # @. ' .

"#

< , ^", ^,  ^.

  6. $    ' . \
„ ”. ' "A   .  #
, ". " @.
) ^ ^ ^ ^
@^  ^ ^,
< ^ ^ ^ .
+^ . *^  ^
*  ^' ^. 7. ' "A  " ).
= 

A ' 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

98

P ' 

@ 
< ' 

C  , ^ %  .
  ' ^ ^.
C
  ^ .
J   .
<    ’^ .
@ / ^' ^ .
<'    .
0  '  </-C.

 

   

 8. " % 
 @.  " .

 

  : ),  ,  , , !,
 , , , ,  , , +,  ,
 , , .
< ( ?)
) ( " ?)
@%& ( ?)
A& (! ?)
)  ( ?)
/ (! ?)
) ( ! ?)
) ( ?)

G ( ?)
 ( ?)
C& ( ?)
C & ( ! ?)
T ( ?)
 (! ?)
)' ( " ?)
= (! ?)

$ "

#
 @

" 

 
$  

" 

"
 

 + 
 "


 + -- +
  

  & 
 +

 + += 
+ += 
+ += 
+ + = 
+' =
+ += 
+ + = 
 

   

 
 
 
 
 
 

99

 9. $  " . $  "
#  @. ' "A   .
)^ , %&, ^, % , , ^ , 
^, % ^ , ^, , ^,  % ,
 , ^ , %,  , , , ^ , 
" ^,  , % ,   , ^ .

 10. $ "@ 
 .

"

A, , , , ,

 11. " "# "A
   ."A".

  "A

 :  – !, ,  .
), , , % , 
", % .

 12. $" "A   1- 
" +   .
)^ , ^,
 ^.

^, 

,

^ , ^,

  13. . $  . $  "
"A 3- " +  
 . . "  @. . ' .
 ^,

^ , ^, "

^.

  14. . $  . $  "
"A # " +#   
 . . ' . . $ @.
G^ (3- 
), "^ (2-"  ),
^ (2-" 
), ^ (1- 
), ^
(2-"  ), 
"^ (1-  ),  ^
(3- 
),
 ^ (1-  ), ^
(2-"  ).

100

 

   

--

 15.

) $  " . "  " 
 .
- 0 % ^ / J  ?
- 0  () .
- A  ^ ^ % ^^%?
- 0  "^ %^ , ^ ^  ^.

"

) J " "  @:
- I ^
 ^?
- $  ^ ^ ?
- A  ^&  ^?
) $  . "  " .
- I  &%? (  ?)
- 0 (  ,
').
- J %&?
- 0 %%  ( , " ).
- C %&?
- 0 %%
  ( ,
, 
).
- @ (  "  , , ) 
 ?
- *, %% 
 .

 16. . $   .
. ' "A, , " ) +, #
, , " .
. Q+ ,  #  .
$ >@ – .
0  ^ ^, !
 "^ %^ . * ^ ^
/ ^ "  ^ " ^. )^ ^
 ^ ^  ^ . 0    .
^ , ^% ^  ^. Q ^  ^  ^.
*  ^"
^ ^. J
 ^" , "^% 
 

   

101

 ^ %,
 ^ %. ^ ^  ^ 
%
^. * ^  ^  ^ ' ^ ^: ' ^% ^ , 
%^. E % ^'  ^.
0 ^% ^ ^ ! 17.  "A.

  ,   
 ,  &
 , 
   ,  %,   ,
 % %,  
 , 
%. 18. $   .

$>" +
^ " % ^'
 
 ^% . )
 ^
^ ^ ,  ^ , ^
, 
^ , ^

^ ^.
 ^ " ^ ’ ,  ^  ^ ,
  ^  ^.
A %^  
 % ^ ^ 
 ^ . $ ^ ' ^  ^  " ^ ^ ,
^ ^! . /'^  ^ ^  ^ ' & " ^
J^ +^ ^,  ^ J^ ^
A ^ "
 ^ ^.
<& ^ '  ^' „'” ^ : ^ 
^!  ^  ^  & ^ , ^ 
 ^ .
 @ " :
- A  % ?
-    '%& '   '?
- 0  & '%   
 ?
. $"   ) 
 "
   @:
- A   ?
- A  ?
- I  ?
102

 

 " + "

   

-

E '   ?
E ' 
 / 

 , ?

3  :
$ >' %, @ >@ – Pardon, I am late – Pardon, je suis en
retard
+> , " , #  >#// 
>A% – Tell me,
please, what is your profession? – Dites, s’il vous plait, quelle est votre
spécialité?
* A> >@ – It is my calling – C’est ma vocation
™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™


^
^
& ^
 ^ 

 


 ^
 ^ 
^'
 "^
  ^

   

 ^ 
 ^ 
 ^'
  ^ '
 ^ '

103

 14. U  "A:
"A  "A .
 “ " ;  )”.
U    ' 
)R<$-R –  
)RS-T -  " 

 1.  "A#  
  '  .
P,  , ", , %, % , , ,
, % , % , %% .
JA 
; "A 
)9$QW$*R + WA (RB) = )9$QWWARB
@ , %% = %% 
$ @ 
$ @

 ?
 ?
 ?
 ?

 ?

104

  "A  "%
)%.
$ 

'
JA > 
  ,  ' 
^%' ( = ' &)
^%
^%
%
JA > 
  ,  
 
 

 

   

G,  ^ = $+> 
 2.    "A
# "A.

 "

$ , ,  , % .
$ "A

 

I, ' ^ ( ) =

 > 

! //
<+)LJ*R + L/ = <)LAL/RB
/$)R<$^*R + /(RB) = /$)R^<$/RB
)=GR^*R +*(RB) = )=GR^*RB
, ' ^ = ^' 
 ^ , ^ = ^  ^ 
 , ! ^ = ^  
 ,  ^ = ^ 
! // 
^  % , ^  – ^ 
^  %^ 
,  – ^ 

 3.  
"A.

 "A

 "

), % , , , .

 4.  "A 
"A . ' .
 : ,  –  .
 , ^; ^ , ^; , ' " ^;
 ^ , ^, , '  , ,
 .

 

   

105

! $  # "A  " %
 –() )  %% @ :
"//"+ – " – "+'
"//+"+ – " – +"+'
//+ – – +'
//' – " – "''
// – – '
 //- – – -'

 5.   "A  "
"A. '   @.
C^, 

^ ; , ! ^; , ^"

^.

 6. " "A .  
 "A , ", , ".
)
 ^ '^
 ^, " ^  ^ ^ .
2. ) ^ 
" ^  . 3. C !^
  ^ . 4. 9 " ^' ^ ^ ^  ^.
5. - ^ ' ^ ^ . 6. C " ^,
  ^ " ^ , ^  - ^ . 7. 9%^
^  ^  ^' ^ ^.
! $@  , , , ,  # "A   
-() ’@@A @ : – ',  – '.

 7.   " "# "A
"A . "  @.
) ,
 % .,

,

 ,

 8. $   " +#
 ,

  .

/   ( ^) . 2. / ( % ^)
 . 3. 0  (^)  . 4. C^ ^
( ^ ) ^". 5. < "   ( ^ ) ^
 ^. 6. / ^ ^ (^) ^ % . 7. *
(^) ( ^ ) ^% . 8. )^  ( ^ )
 .
106

 

   

 9. $  . $   @ " .
 '  .
 : (2 ) , ((?) ( (?)  ;
@% ,  '  %;
, ^
,  ^ " .
JA

 %;

  

 

"A

J",

  

  

,  .

& 

 

$  
"A"  

 

 10. $ , " 

, .

/ ^ ^ ’^ ^. 2. G^ ^ ^
^ & 
^ %. 3. $ ^ & 
 ! '^  ^ 
 . 4. < ^ " ^% ^ ^ ’% 
 ^. 5. / ^ ^ ^' ^'.
JA$   @ .
)  "   =  ",
  .
I   =   .
@    = ,   ^.
 

   

107



:

C& (
$ ^

^ & ^

 )

, "^% ^ .
C&

("  )

 @ "  " " "A

 11. " "A
("/").,  # "

1. ^% ^% ^  ^, & ^ "^ ^ 
^ . 2. 0 ^%, ^  ^ ^'. 3. / ^'
 ^    
 ^,
^% ^  ^ .
4. @, "^ , ^
^ . 5. )' 
 ,     . 6. ^ 
^& ^, ^  ^ ^ ^ . 7. +^ 
^,  ^ ^ ^.

 12.   "A " 
" " " "# "A. "  
@.
+,
.

% ,  , , ',

% ,

 13. " "A  "A .
  , " "A 
 "
"A . $ , " , .
1. Q^ ^ % ^ ^ " ^  % .
2. G ^' ^   ^  %^ 
^ ^. 3. ^%  ^ ^ % ^
^&
 ^ . 4. Q' ^ ^& ^%  %. 5. <^ 
108

 

   

 ^  ^  ^' ^. 6. +^% " ^'
^
  ^ ^  ^& . 7. *^  " ^  ^
^ % ^ ^. 8. )^ " ^  !^ ^
^  ^. 9. C^ 
 ^ ^  ^
^%.

 14. . $  . $ @ . B
  A ) ? . "  +
 @. ' .
)%% – %% – %%
S% – % – %
< % – % – %

- - 15. $  " . $  
 ".
- C " .
- C ' . A '  , .
- ) .
- @    "  .
- I   " ?
- <"'.
-   ?
- /.
- ) %,   , % %%
-

  .
Q & ' ?
*.
C 
   & , 
I ,   .
C%.

 

   

.

109



 16. $   .

 " ;  )
@ 
  4 . &,  ^
 %. $  ^ @ 

"^ ^
^ ^.
- C ^ , $,  ^   . $ 
 ^ ^ ^.
- 0 ^, !  ^ ?
- +^'  ^ ^' ^. * ^
^  ^, ^    .
- $ !  ^ ^% ^  ^  "?
- *   ^ " ^' ^ ^" .
- E ^ « ' ^"»?
- Q ^ !  ^  ",    ^ .
- $ !  ' ^"?
- *  ^ ^ ^ . $
 " ^
 ^  ^  ^ ^ , !  ^.
- 0! !   ^ ,  " ^ ^?
-  ^- ^. C ^, ^ ^& : ! 
 ^  ^ ?
- +^%
 , ^ ^  %
^ '  ^, ^,  ^ ^ .
* ^ ’^'  ^" ,  ^ ^  
 . =^  & ^' ^ , "^' ^!
9^  % ^ , ^ "^' ^!
 @ " :
1. J  $?
2. I
 " $?
3. I !  " '  "?
4. E  ’

 ?
5. 0 " & ? A
 % ?
"@ " :
+' & ,  , , 

110

 

 .

   

3  :
$"+> , " , @> > #>" @ >? –
Tell me please, on what floor is the library? – Dites, s’il vous plait, où se
trouve la bibliothèque?
>+ @> +> )A >)? – Can I take books on this
bookshell? – Puis-je prendre ces livres de ce rayon?
+> , " , >% A >@? – Tell me
please, when do you fulfil my requirement? – Dites, s’il vous plait, quand
realisez-vous ma demande ?
™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™

^
 ^"
& ^'


 

 :
 ^ 
 


  ^ '

   

^ ' 
"^' 
^ '  
 ^ ^

111

 15. $ @  .
+@  '
 .  „ "”,
„@ ”.
$   @  "
 #.
$ @
('?)
( ?)
('?)
(! ?)
( '?)
(! ?)
('?)
('?)
('?)
('?)

 '
 ^&
'

'

 ^''
^ '
^ '
^ '$ @
(?)
( ?)
(?)
( ?)
(?)
( ?)
(?)
(?)
(?)
(?)

 $ 
'"
 A
 
"
- > '
> 
")
- >
- >
- ) >

 1. $  . $   @ "
"# .
@’ ' "  –    .
0 ^   –  ^ '^ %^ .
0  ^   –  ^  .
$ )@
) '. +’'  .
" , " 

   ,
 
   ,
 
  
 
 
 
 
 

 
 
112

,

, 

 

   

 2. U ' , - #" @ % ,
  % .
)

)

)

$ 
$  . ’@  @ .

^ 

 ^

 Æ " ^ Æ ^ 
^,  Æ Æ , 

 3. "  @ :
 , , ", , ),  ".

 

   

113

 4. . $  
- .
"  5 . . ' .
 : &  , +
C^ – 
^ – ^ 
) ^ – ^
S^ – ^ 

+@ .

S ^ – ^ 
9^ – ^
C ^ – "
+ – ^

 '  

 5. . $  .   
  , @ +% @  .
. ’@  " 
). . 
" " # .
1. @' ^ ^  ^ 
" ^ " ^.
2. N ^ ^  ^ ^ " ^. 3. ^  
 . 4. ) ^  ^  ^ ' ^ '
. 5. /  ^  ^ ' . 6. ^"& ^ 
 ^. 7. ^ ^% ^!, . 8. @ ^ ^ ^ 
^. 9. ^ ^& ^!  ^" . 6.  .

1. C
 __________  . 2. < ' _________
. 3. )   ______. 4. < 
 ' ________ " . 5. <  
, _______? /, ______. 6. )  _________,  
"' % .
7. - Q  ?
- *.
- $   ?
- ____________. 7.  .

1. ______   ". 2. ________ "% .
3. 0 _______  & . 4. 0  % ' 
_________. 5. _________ %%  . 6. ________  

114

 

   

 "
%. 7. ______  ’
 
(.
8. ______   . 9._______ ' %  .

 8. . $  
@. ’@ 
@ "#
. . " 
 
@,
 '
"
 . ' .
1. 0 
^    ,   &  .
2. $  %. +"^  ' " ^ 
 . 3. ^ 
,  " ,   ^
 "  ^ . 4. = ^  " ^, ^ – 
 &  ^ . 9.  .

  : ,  ,  , ! , + , + ,
 .
I  _________. 2. C  ___________. 3.
   & ___________. 4. ) & _________. 5.
@ " ___________. 6. <   & _________.
7. 0 __________  % . 8. C __________, 
%% .

 10. " 3
 . ' .

@ 

-

 : 4 , $ . 11.  .

  :  , + , ! , , .
1.   " ______________ & . 2. N'
'   _____________, ____________. 3. L 
 __________  . 4. 0 __________
 %.

 

   

115

- -  12. $  " . " 
 " .
-  &  ?
- *,  .
- E   ' ?
- A  : , , . /  
-

 ’%.
 '  & ?
+ ' ,      . +
 " .
C%, ’
 %. 13. $   .

 ">
@^  @ ^. 0 
^ @^ I^  ^
  ^.  ^  ^ ^ ^.
) ^    ^ ^  ^.
@' ^ "^',  ^ '. ^  ^ & ^.
T^ ^  ^. ^  ^  ^ .  ^ ^
 ^ ( ^ ,  , ^), ^ ^ ^. /
^  ^ ^ %^ ^. J^ " 
^ ^ . ^  ^ ^ ^ %^. )^
  ^  ^ ^
^. ) ^ 
 – 
^ ^.
) ^"
&^  ^ ’^. =^ ^. +^
" ^ ^ ^" ^.
 ^    ^ 
^. / ^ ^
^ '
 ^ ^ – ^. ) ^  ^ 
116

 

   

"^. * ^ '^. ) ^
^ – ’^' ^.

1.
2.
3.

^ –  ^ . / ^

 @ " :
C